I helgens radiointervju med Annie Lööf är det alltid andras fel att hon inte får genomföra de kompromisser hon gjort upp om med MP och S. Den här oförmågan att ta ansvar är en viktig förklaring till väljarnas missnöje.

I veckan blev det klart att Centerpartiet förlorar ännu en av de centrala frågor som låg till grund för att Annie Lööf inte en, inte två, utan tre gånger röstat fram S-ledd regering. Strandskyddet skulle reformeras men eftersom uppgörelsen skulle ingås med MP blev det mest byråkratiska förändringar, inga garanterade lättnader för fastighetsägare.

En dålig kompromiss åker nu på storstryk av M, SD, KD och V.

Inga svar

I radiointervjun beklagar Lööf att M och KD röstar ner MP-politiken. Och programledaren får inte svar på varför Lööf inte sökt stöd i parlamentet innan man lägger fram ett förslag.

Centerpartiets politik har på detta sätt fallit, gång på gång. Arbetsförmedlingens omorganisation, där Martin Ådahl stökade till det, blev inte av. In i det längsta höll Lööf fast vid att marknadshyror i nyproduktion skulle införas. Men när V tillsammans med SD, M och KD fällt hela S-regeringen, då först backade hon. För att igen släppa fram S till maktens grytor.

Sålt smöret och tappat pengarna. Det är ett gammalt ordstäv som passar bra som beskrivning på de taktiska dundertabbar som Lööf begått. Hon sålde regeringsmakten till S för att i utbyte få C-politik. Det slutade med att S har makten, men C står tomhänta.

Ser sig som offer

Annie Lööf gråter också ut i medierna om att hon får elaka budskap från ”SD-anhängare”. Det är givetvis en dimridå för att dölja hennes totala misslyckande att påverka regeringens politik. Genom att utmåla sig som ett stackars offer vill hon ha sympatiyttringar.

Men är det någon som är obehagligt elak, så är det Annie Lööf. Hon följer inte demokratins normer om att tala med andra folkvalda för att nå majoritet, utan stämplar ut betydande delar av folkets representanter som några man inte får tala med. Aldrig får ha att göra med. Det är totalitära tendenser som givetvis väcker anstöt och kritik. Hon väljer på ett falskt sätt att koppla enskilda personers tråkiga meddelande till henne till det parti hon vägrar tala med. Det är hat, om något.

Lööf är polariserande

Annie Lööf driver på polariseringen och far med lögner. För det är hon värd all kritik. Men den ska naturligtvis vara saklig. Om Lööf får olagliga budskap med hot, ska hon anmäla dem. Avsändare av sådant ska straffas.

Men radions lördagsintervju visar att Annie Lööf inte har några som helst mentala öppningar för att tänka om. En röst på Centerpartiet är en röst för fortsatt S-styre i landet. Det var iallafall något som blev väldigt tydligt.

*

Se mer om Centerpartiet i Riks Partidiagnos: