De som anställs inom äldreomsorgen ska klara språktest. Det har Göteborgs äldrenämnd beslutat på tisdagen: Man ska ”omgående påbörja ett införande”.

Det är efter en två år lång politisk strid som det nu står klart att det blir språktest av personer som söker jobb inom äldreomsorgen i Göteborg.

Det var Sverigedemokraterna som först lyfte frågan om att införa språktest för anställda inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna breddade förslaget till att omfatta alla anställda inom välfärdsyrkena i staden.

Men förslaget röstades ned i kommunfullmäktige och de borgerliga partierna ville först inte medge att det fanns en problematik med personal som har bristfälliga språkkunskaper.

Efter nederlaget i kommunfullmäktige fördes frågan vidare inom äldrenämnden där ett nytt förslag lades fram. En kartläggning av personalens språkförmåga genomfördes och senare en mer öppen diskussion om hur man skulle komma tillrätta med bristerna.

Äldreförvaltningens tjänstemän ville ändå inte införa språktest. Då fick partierna föra fram förslaget igen. Denna gång var det allianspartierna som tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom beslutet i nämnden, rapporterar G-P (betalvägg).