I riksdagen har frågan om kusingifte diskuterats. I många delar av världen varifrån migranter i Sverige kommer är klankultur styrande och då blir kusingifte det normala, i generation efter generation. Men de har stora medicinska risker.

Detta diskuterades av Tobias Andersson (SD) och justitieminister Morgan Johansson (S).

Andersson vill motverka hederskultur och menar att kusingifte är en del av den. Men Johansson menar däremot att vuxna människor ska få gifta sig, även om det finns både kulturella och medicinska risker.

Se inslag om riksdagsdebatten i Riks: