När Oscar Sjöstedt kommenterade regeringens budget betonade han att Sverigedemokraterna hela tiden har prioriterat försvarsmakten och polisen, men att de andra partierna kommer efter först nu.

KOMMENTAR. Som ekonomisk-politisk talesperson lyfte Oscar Sjöstedt fram behovet av att stärka både den inre och yttre säkerheten. Den inre säkerheten är hotad av upplopp och växande kriminalitet. Den yttre säkerheten hotas av rysk aggression.

– Vi har fått rätt, summerar Sjöstedt när nu även en S-regering höjer anslagen för totalförsvaret och beredskapen.

Skadligt med hög inflationen

Sverige har nu den högsta inflationen på 30 år. Effekterna av den dramatiskt ökande inflationen är många.

– Inflationen drivs av flera orsaker, men primärt av el och bränsle. Högre priser drabbar hushållen direkt. Men el och bränsle är ju också insatsvaror i all annan form av produktion. Det trissar upp priserna än mer, matpriserna exempelvis, sa Sjöstedt.

Han påpekade att de som främst drabbas av hög inflation är pensionärer, barnfamiljer och människor på landsbygden.

– Här tycker jag regeringen har varit väldigt tondöv när det kommer till att agera mot detta, säger Sjöstedt.

De ökande priserna behöver göras något åt. Sjöstedt påpekade att bränslepriserna var höga i Sverige även innan kriget i Ukraina därför att Sverige har höga energiskatter och krav på inblandning av ”en massa sörja” i dieseln som gör att priset per liter stiger med 7-8 kr.

– Det har inget alls med kriget i Ukraina att göra. Reduktionsplikten beror på regeringen, konstaterade Sjöstedt.