I sin marsmätning visar opinionsinsitutet Sentio att Centerpartiet kan komma att halveras i höstens val. Partiet får bara 4,3 procent av väljarna och närmar sig fyraprocentsspärren, som MP och L redan tampas med.

KOMMENTAR. Det är i flera avseende en uppseendeväckande mätning från Sentio, som publiceras av Nyheter idag (betalvägg). Socialdemokraterna ökar inte lika mycket som i andra mätningar. Inte heller Moderaterna. Däremot ökar Sverigedemokraterna, och blir andra största parti med 20,8 procent jämfört med Moderaternas 20,6 procent.

En ytterligare avvikelse från andra mätningar är att oppositionen får ett visst övertag över rödgröna regeringssidan – 49,8 procent för SD-M-KD-L mot 47,4 procent för S-V-C-MP.

Också i mandat leder oppositionen med 180 mandat för SD-M-KD mot 169 mandat för S-V-C.

Mitten krymper dramatiskt

När man ser mandatfördelningen framgår att den politiska mitten, om man räknar C, MP och L till denna, krymper väldigt mycket. I valet 2018 fick de tre partierna 67 mandat. Enligt Sentio skulle de bara få 16 mandat. Alltså bara behålla en fjärdedel av mandaten från förra valet.

Fångar Sentio verkliga trendbrott?

Nu hade Sentio störst avvikelse i sin sista mätning före valet 2018 och valresultatet, och man har en webbpanel där 1026 personer svarat. Inom branschen finns skepsis mot att webbpaneler inte utgör ett så slumpmässigt urval man önskar sig.

Men det är ändå intressant att se om Sentio fångar upp något i opinionen som andra mätningar inte visat. Sentio utförde mätningen 24-29 mars, alltså då Ukrainakriget inte längre var en nyhet.

Är det så att strömmen av väljare till S till följd av kriget avstannat? Har centerväljarna tröttnat på Annie Lööf? Är det så att väljarna åter fokuserar på inrikespolitiken och det förklarar SD:s ökning?

Det blir extra intressant att följa mätningarna framöver.

*

Se också inslag i Riks om den nya mätningen: