Efter lunch höll statsminister Magdalena Andersson (S) pressträff om hur S-regeringen vill bekämpa kriminaliteten. Detta med anledning av påskkravallerna. Hon föreslår inrättande av ungdomskriminalitetsnämnder.

Barn och unga ska hindras att dras in i kriminalitet. Myndigheter ska därför lättare kunna samarbeta för att hindra unga att hamna i kriminalitet.

Myndigheter ska få fler tvingande åtgärder att använda mot unga.

Detta ska ske genom ungdomskriminalitetsnämnder, där myndigheter samverkar om unga i riskzonen.

Om föräldrar inte vill ta emot stöd för unga på glid, ska socialnämnden kunna införa tvingande åtgärder mot unga utan vårdnadshavares godkännande.

Socialnämnden ska, innan det blir aktuellt med tvångsomhändertagande enligt LVU, kunna införa beslut om när den unge ska vara hemma, att den unge deltar i praktik mm. Kontroll av detta ska kunna ske med elektronisk övervakning.

Detta ska utredas av utredare i 15 månader.