Regeringen är svag och den fick inte igenom sin budget i höstas. Därför spår mång kommentatorer att också gårdagens presenterade vårbudget blir ändrad under riksdagens behandling.

KOMMENTAR. Om Magdalena Andersson har S, MP och V bakom sig får man 144 röster. Detta ska ställas mot oppositionen – M, SD, KD, L – som kan samla 174 röster.

Mellan hötapparna står Annie Lööf och C med 31 röster, varav flera ledamöter kommer att lämna politiken till sommaren. Även om Lööf beslutar sig för att kroka arm med V i ekonomisk politik, kan de avgående ledamöterna, som är mer borgerligt sinnade, välja att lägga ner sin röst eller råka vara frånvarande. Då faller S-budgeten även med Lööf-stöd.

Smärre sensation

”Det vore en smärre sensation om regeringen får igenom hela den vårbudget som presenterades på tisdagen”, skriver SVT:s Mats Knutson i en analys. ”Vad som helst” kan hända när budgeten behandlas i riksdagen, och oppositionen har då möjlighet att sätta krokben på finansministern, skriver Knutson.

TV4:s Ulf Kristoffersson tror att regeringen får svårt att få igenom budgeten – en analys som han baserar på oppositionens utspel under dagen. Han tror att det kan gå som i höstas, när högeroppositionens förslag vann eftersom C lade ner rösterna i den avgörande voteringen.

C har inte gett besked om hur man kommer att rösta, men partiet är kritiska mot det uppmärksammade förslaget om ett garantitillägg för pensionärer.

– Det som kommer att hända nu är att M, KD, SD och L sätter sig ner och förhandlar, och försöker få fram ett alternativt förslag som stärker pensionärernas ekonomi, säger Kristoffersson.

SD sätter press

Under gårdagen fick Oscar Sjöstedt frågor om hur Sverigedemokraterna ställer sig till S-regeringens förslag till garantitillägg för dem med låg pension. Hans svar var att han hoppas att oppositionen ska komma fram till ett bättre förslag för fattigpensionärerna, men om man inte lyckas kommer SD rösta för regeringens förslag.

Det sätter press på Moderaterna att verkligen släppa till när det gäller dem med sämst ekonomisk situation, och som arbetat i Sverige under sitt yrkesliv. Problemet med S-förslaget är att stora delar går till migranter som inte betalt någon skatt alls i Sverige eftersom de kommit hit i hög ålder som anhöriginvandrare.