Den svenska livsmedelsproduktionen är svårt drabbad av Ukrainakrigets följder och de rusande priserna på foder, drivmedel och el – regeringens krispaket är för litet och för sent, skriver 16 mjölkbönder på DN Debatt.

Kriget förstör nu den viktiga ukrainska skörden och det innebär ett stort bortfall på världsmarknaden. Det leder till brist och rusande kostnader på foder och insatsvaror som mineralgödsel.

”Vi står just nu inför en situation som utan tvekan är den mest avgörande för svensk livsmedelsförsörjning under vår livstid”, skriver Arla-bönder från hela landet.

För att säkra den svenska produktionen måste hela livsmedelskedjan dela på kostnader och risker, stödet från politiken måste öka, och konsumenter måste fortsätta köpa svenskt trots de stigande priserna, enligt bönderna.

Rädda vårbruket – nu!

”Ska det vara någon mening med den så kallade livsmedelsstrategin måste regeringen agera nu, annars kan den lika väl kastas i papperskorgen till sommaren. Räddar vi inte vårbruket kommer svensk livsmedelsproduktion att ta skada under lång tid framöver i ett läge då behovet av en lokal livsmedelsproduktion är mer akut än på mycket länge”, skriver man.