När riksdagen igår röstade om att hyra fängelseplatser utomlands röstade SD, KD och L för det, medan M röstade nej tillsammans med S, C, V och MP.

Det råder stor förvirring om Moderaternas kriminalpolitik. Utåt i medierna säger man sig vara för att hyra fängelseplatser utomlands. Partiet påtalar i pressmeddelande att trycket på Kriminalvården är mycket högt, särskilt anstalterna på samtliga tre säkerhetsklasser.

Tala med kluven tunga

TV4 citerar ett pressmeddelande från M: ”Även om Kriminalvården redan i dag planerar för att expandera är det uppenbart att det kommer krävas ytterligare kapacitetsökningar för att möta den ökande brottsligheten. Inom ramen för detta arbete bör möjligheterna att hyra fängelseplatser i Kosovo utredas”.

Men samma dag röstar Moderaterna nej till att utreda frågan om att hyra fängelseplatser utomlands.

Man röstade med utskottsmajoriteten som motsätter sig förslaget: ”Att hyra anstaltsplatser utomlands … är inte resurseffektivt. Det är inte heller lösningen som kriminalvården själv efterfrågar.”

Blandar ihop

Som skäl för att rösta nej till Sverigedemokraternas förslag i riksdagen uppger rättspolitiske talespersonen Johan Forsell att ”vi ville ha ett större fokus på kopplingen till frågan om att verkställa fler utvisningsdomar.”

Denna aspekt utgör ingen motsättning till att i riksdagen rösta för förslaget om fler fängelseplatser genom att hyra i utlandet.

Det som förefaller mer troligt är att förklaringen till agerandet finns att finna i den politiska prestigen: genom att rösta nej avstod M från att ge SD rätt. Förslaget var bra, men kom från fel avsändare.

Det är så trist att politiken agerar mer utifrån prestige än från vad som är bra för landet och dess medborgare.