Göteborgs universitet låter djurrättsaktivister styra utbildningen. I ett nytt projekt ska lärare utbildas i ”kritisk djurpedagogik”, att det är fel att använda djur i mänskliga syften. Och sedan sprida det vidare till elever. 

Är mjölkning av kor en form av ”utnyttjande”?

Den typen av frågor ska lärare ställa till skolbarn.

– Jag blir rasande. Göteborgs universitet sprider radikala aktivistidéer till skolbarn, säger en lärare till GP.

Det handlar om ett forskningsprojektet som ska pågå i tre år med start våren 2022. Syftet att ”undersöka hur kritisk djurpedagogik kan introduceras i praktiken i skolan”. Bakom projektet står doktoranden Jonna Håkansson på Institutionen för pedagogisk. Hon har i många år varit extrem aktivist och talesperson för Djurrättsalliansen – en djurrättsorganisation som är emot mänsklig användning av djur och som förespråkar en vegansk livsstil.

Det är inte första gången Göteborgs universitet lånar ut sin prestige till extremister. Redan år 2016 finansierade universitetet en utställning med Djurrättsalliansen.

Nu ska gymnasielärare rekryteras till workshops där de tillsammans med ”forskare” och ”personer som har kunskap om djurs situation i samhället” ska få lära sig mer om kritisk djurpedagogik.

Här ska man i full postmodernistisk stil träna på empati och rollövertagande genom att ”sätta sig in i andra djurs perspektiv” och ta ett djurperspektiv. Och: Reflektera kring djurs känslor – hur upplever ett djur att bli jagad, separeras från sin mamma, hållas instängd, tvingas uppträda eller delta i tävlingar, osv?

Indoktrinera elever

Meningen är att lärarna sedan ska implementera detta på eleverna under undervisning i klassrummen.

Projektet väcker dock starka protester hos lärare och akademiker som hört av sig till GP. Kritiken handlar framförallt om att ”kritisk djurpedagogik” ett påhitt som uppges vara förankrad i feministisk och kritisk teori. Projektet leds av personer som är öppet aktivistiska med en politisk agenda snarare än inriktade på att undervisa om fakta och kunskap.

– Man tror inte att det är sant. Göteborgs universitet upplåter sin plattform åt aktivister. Forskning som tar avstånd från objektivitet. Det är helt otroligt, säger en lärare som GP varit i kontakt med.

– Radikal aktivism ska alltså smygas in i skolbarns undervisning. Det här är next-level, säger en annan.

Kritiker tystas – inga fria tankar tillåts på universitetet

Lärarna och akademikerna som GP varit i kontakt med är alla rädda för att framföra sin kritik öppet – vissa på grund av en del djurrättsaktivisters användning av illegala metoder, andra på grund av att de själva jobbar på Göteborgs universitet där projektet genomförs.

Anonymt kritiseras att lärare ska börja indoktrinera skolbarn med aktivism på lektionstid – förklädd till skolämne.

– Tanken ger mig rysningar. Det är Ryssland och Kina för mig, säger en lärare.

.