Regeringen ger nu ytterligare två miljarder kr i jordbruksstöd så att svenska lantbruket klarar den uppkomna situationen med stigande omvärldspriser. På sikt måste politiken byta från pengastöd till att skapa enklare regler som underlättar och stärker konkurrenskraften.

EU-kommissionen har accepterat tillfälliga stödåtgärder och då måste Sverige hålla jämna steg med andra EU-länders stödpaket. Svenska bönder ska inte missgynnas. Men det finns en uppenbar risk för att politiken åter hamnar i en tävling om vem som ger största skattesubventioner till lantbruket för att slå ut andra länders jordbrukssektorer. 

Tillsammans med tidigare beslutat stöd är det nu drygt tre miljarder kronor som svenska staten skall betalas ut, främst till kött- och mejeriproduktionen. Spannmålsbönderna ser just nu ut att kunna få ihop beräkningarna tack vare tidiga köp av utsäde och gödsel, så att man undgått de kraftiga prisstegringarna.

Svensk matproduktion

Svenska konsumenter får nu räkna med snabbt ökande priser, inte endast på el-, bensin- och diesel utan också på livsmedel. Stöden till jordbruket är utformade för att hålla igång svensk matproduktion men också för att se till så att matpriserna inte blir för höga. Svenskproducerat kommer även fortsättningsvis att konkurrera med utländska varor.

Så ska det fortsätta att vara. Vi ska inte lägga tullar på import. Konsumenterna har rätt att köpa billigare varor. Men politiken måste återta det mål om inhemsk matproduktion som fanns förr. Det är en nationell angelägenhet att vara så självförsörjande på livsmedel som det går att vara, till konkurrensmässiga priser.

Öka självförsörjningsgraden genom färre regler

Det är en balansgång mellan marknadsmekanismer och försvarspolitiska krav på god beredskap inom landet för livsavgörande matproduktion vid kris eller krig.

Bönderna och deras gårdar är en del av beredskapen. I den extrema situation vi nu är i, finns belägg för stödmiljarderna. Men bidrag har en otäck tendens att göra verksamheter mindre effektiva och dyrare. Därför måste politiken finna andra former än kontantstöd för att stärka och underlätta för bönderna. En guldgruva att gräva i är alla de byråkratiska regelverk som upprättats kring landsbygdsnäringarna under årtionden. Avskaffat krångel är på lite sikt en mer produktiv injektion för att skapa ett starkt och levande svenskt lantbruk än kontantbidrag.