Svenska gruvbolaget LKAB har hittat stora mängder fosfor som kan användas för konstgödsel. Europa skulle kunna bli helt oberoende av ryskt konstgödsel.

Strax norr om LKAB:s befintliga gruva i Kiruna har nya fyndigheter kartlagts.

Förutom järnmalm har det visat sig att den nya fyndigheten också har ovanligt hög koncentration av andra värdefulla mineraler. Det handlar framför allt om fosfor som används för tillverkning av konstgödsel och sällsynta jordartsmetaller som behövs för att tillverka turbinerna i vindkraftverk och i elbilarnas motorer.

– Alla LKAB:s järnmalmsfyndigheter innehåller en del fosfor, men det som skiljer nya området är att halten är betydligt högre, berättar Pierre Heeroma prospekteringsdirektör i LKAB till Svenska Dagbladet.

Ny teknik att ta tillvara fosfor

Och man har nu utvecklat en process för att kunna ta tillvara fosfor som kan bli mineralgödsel.

LKAB bedömer att det finns tillräckligt mycket fosfor i området för att EU skulle kunna fasa ut all rysk import av fosformalm för konstgödsel. Mer än en fjärdedel av det konstgödsel som används i EU importeras i dagsläget från Ryssland, enligt UN Comtrade Database.

Den fosfor som kan tas tillvara i den befintliga gruvan kan ge intäkter på flera miljarder kronor per år, säger David Högnelid, som är strategichef på LKAB.

– Det nya området bör kunna ge betydligt större volymer av fosfor då halterna är betydligt högre. Vi ser att det finns en potential för en sex gånger större volym när den gruvan kommer igång.

LKAB planerar nu att investera miljardbelopp i utvinningen av fosfor och sällsynta jordartsmetaller.