Morgan Johansson anklagar Dagens industri för att ha gått Rysslands intressen genom att sedan murens fall ha förespråkat ökad handel med Ryssland. Men det var S-regeringen som godkände Putins strategiska drömprojekt: Nord Stream 2. Och röstade för Putin i Europarådet 2019.

Det är obehagligt att se hur en politisk makthavare som justitieminister Morgan Johansson (S) går till attack mot en tidningsredaktion för att vara subversiva. Beteendet påminner om Putins.

När det gäller ryssvänlighet kan man konstatera att det var S-regeringen som beslutade om att tillåta Nord Stream 2 i den svenska ekonomiska zonen av Östersjön i juni 2018.

Det har länge varit klart att Ryssland avsåg att använda gasledningarna i Östersjön för att kunna strypa gasleveranserna via Ukraina. Nord Stream 2 skulle öka Putins makt över Ukraina, samtidigt som han skulle kunna fortsätta leveranserna till Tyskland och andra europeiska länder.

S röstade för Putin i Europarådet

Det är uppenbart att S-regeringen nu vill försöka använda Ryssland som verktyg i en kampanj om ”guilty by association” i valrörelsen. Partiets motståndare ska smetas i ryssvänlighet.

Men snacka om att kacka i eget bo.

Inget svenskt parti har varit så ryssvänligt som Socialdemokratin. 2014 beslutade Europarådet för de mänskliga rättigheterna att dra in Rysslands rösträtt i den parlamentariska församlingen för att markera mot Putins ockupation av Krim. När alla andra svenska delegater – inklusive SD – i Europarådet 2019 röstade mot att åter ge Ryssland full rösträtt, valde S-delegaten att rösta för Putin. När detta agerande ifrågasattes i riksdagen tog den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström inte avstånd från partikamraternas röst för Putin.

Efter den ryska invasionen av Ukraina har Ryssland nu meddelat att man lämnar Europarådet, inför risken att bli uteslutna ur rådet.

Putin kunde se återinträdet som godkännande

Socialdemokraterna i Sverige gjorde ett fatalt misstag när man lyssnade på de tyska socialdemokraterna som ville få Ryssland tillbaka i värmen 2019. Att ge Putin full legitimitet i Europarådet efter att han ockuperat Krim kunde tolkas som att Europa var beredd att acceptera rysk aggression i Ukraina och annat ryskt närområde.

Detta var ett av de besked som förmodligen legat till grund för Putins kalkyl om att Europa också skulle acceptera att Ryssland ockuperar hela Ukraina.

Diplomati handlar om att göra klart var olika nationer står i viktiga säkerhetspolitiska frågeställningar. Att S röstade för Putin 2019 i Europarådet gav en tydlig signal om att S inte tar så allvarligt på Putins ockupationsiver.