Det var rätt att attackera polisen eftersom de gett tillstånd till allmän sammankomst där man brände koranen. Det säger deltagare i helgens upplopp. Och de kommer att göra det igen – så länge inte svensk lag underkastas islam.

Budskapet är tydligt när SVT intervjuar personer i i stadsdelen Skäggetorp, Linköping, som var med i helgens upplopp.

– Jag känner mig frustrerad över att lagen står på hans sida. Hur hade det känts om vi hade bränt bibeln eller någon annan helig bok? säger en anonym person i Aktuellt.

Yttrandefriheten uppskattas inte, man tycks inte förstå denna västerländska princip.

På frågan vad de tycker om att flera poliser skadades svarar en av männen att det är en del av polisens arbete att utsättas för våld.

Det skulle bli nya upplopp, även om polisen skulle få utökade befogenheter.

– Jag tror seriöst att inget kan stoppa det om folk verkligen vill göra upplopp, säger de.

Om islam inte åtlyds i Sverige, blir det mer våld.