Som alltid med Centerpartiet säger man en sak, men gör raka motsatsen, kommenterar Jimmie Åkesson (SD) Annie Lööfs utspel om åtgärder mot Putins Ryssland.

Sverige och andra länder i Europa måste bli av med sitt beroende av rysk olja och gas, skriver Jimmie Åkesson i Expressen. När också centerledaren Annie Lööf för fram det budskapet reagerar Åkesson, eftersom det är hennes politik som försatt Sverige i den situation vi nu befinner oss. Och givit Ryssland stor makt över Europas energibehov.

Kärnkraftsmotståndet står Sverige dyrt

”Hade Annie Lööf och hennes parti på allvar brytt sig om vanligt folk hade man inte varit med och genomfört nedläggningar av Sveriges kärnkraft eller gett tummen ned till uranbrytning på svensk mark. Faktum är att detta agerande har bidragit till att stärka Putins position, eftersom vi nu i likhet med andra europeiska länder som lagt ned sin kärnkraft, brottas med en omfattande effektbrist i vårt elnät.”

Jimmie Åkesson tar också upp de höga skatterna på drivmedel, de som är en effekt av Centerpartiets ”gröna skatteväxling” och menar att Annie Lööfs politik inte är seriös.

”Centern en direkt landsbygdsfientlig politik som bland annat gett oss skyhöga bränsle, el- och livsmedelspriser. Det är en politik som drabbar såväl barnfamiljer som företagare, vilka alla bara försöker få vardagen att gå ihop.”