I TV4:s Väljaropinion ökar Socialdemokraterna samtidigt som stödpartierna minskar, mest Vänsterpartiet men Miljöpartiet trycks också än längre ner under fyraprocentsspärren.

I den sammanvägning som Göteborgs universitet gjort åt TV4 märks naturligtvis den uppgång som Socialdemokraterna haft i de olika institutens mätningar i mars. Man ligger nu 4,5 procentenheter över valresultatet 2018. Men stödet för regeringspartiet innebär att stödpartierna får det svårt.

Foto: TV4.

”Januaripartierna” Liberalerna och Miljöpartiet fortsätter tappa stöd och slår nya bottenrekord. Centerpartiet ligger under valresultatet. Vänsterpartiet backar dock allra mest.

Det gör att oppositionen behåller sin ställning. När det gäller mandatfördelningen får S+V+C något fler, 179 mandat, medan M+KD+SD hamnar på 170 mandat. Det räcker alltså med att fem mandat byter block för att oppositionen ska få majoritet.