Beroende på vad som händer på gasmarknaden till följd av ryska kriget skulle vi ”till och med kunna få ännu högre priser” nästa vinter. Flera aspekter kan försämras jämfört med senaste december.

ANALYS. Större elproduktion i södra Sverige och bättre överföringskapacitet från norr ses som viktiga åtgärder för att få ner priserna. Men ingen av dem anses möjliga med kort varsel.

– Tyvärr tror jag att vi riskerar väldigt höga priser även nästa vinter, säger Anna Nordling på konsultföretaget WSP till SvD.

Nya prischocker

Efter en toppnotering på över 7 kronor per kWh i början av kriget kostade en kWh el mer normala 64 öre. Men flera experter som SvD talat med varnar för nya prischocker nästa vinter. De svenska elpriserna drivs upp på grund av att elpriset i Tyskland stiger när gasen blir dyrare. Eftersom Europa har en integrerad elmarknad sprider sig priserna på kontinenten till Sverige.

Och elsystemet har blivit ytterst känsligt när Tyskland och Sverige avvecklat kärnkraft.

De väldigt höga elpriserna i december 2021 uppstod trots att det inte var särskilt kallt och trots att ryssarna inte ännu invaderat Ukraina. Det var heller inte ovanligt låga nivåer i vattenkraftens magasin förra året.

Alla dessa aspekter kan försämras till nästa vinter. Därför kan priserna bli ännu högre nästa vinter.

– Beroende på vad som händer med gasmarknaden skulle vi till och med kunna få ännu högre priser än de som gällde i december förra året, säger Fortums elhandelschef Mats Persson till tidningen.

Inga lösningar på plats som sänker priserna

Och inga av de problemen som orsakar prisrusningarna kommer att kunna lösas i tid för att förhindra en ny prischock nästa vinter. Statliga Svenska kraftnät, som äger stamnätet, kommer exempelvis inte att hinna bygga ut överföringskapacitet från norr till söder till nästa vinter.

För att på allvar påverka prisskillnaderna och därmed pressa elpriserna i södra Sverige behövs helt nya kraftledningar. Att få dem på plats kommer att ta åtskilliga år, inte minst på grund av de långa tillståndsprocesserna.

– Även om vi skulle kunna hoppa över hela tillståndsprocessen tar det minst ett par år att få en ny ledning på plats så det skulle inte lösa situationen nästa vinter, säger Anna Gullbrand vid Svenska kraftnät.

Av någon anledning beställde inte S-regeringen kraftledningsutbyggnad innan man avvecklade kärnkraftreaktionerna i södra Sverige.

Oberoende av tyska elpriser långt borta

Om Sverige inte behövde importera el från Tyskland skulle priserna inte behöva stiga, men inte heller produktion att ersätta kärnkraften med har politikerna sett till att få plats innan man stängde reaktorerna.

– Vi skulle behöva ökad produktion i elområde 3 och 4, i södra/mellersta Sverige, och bli nettoexportör, så att vi inte importerar de tyska priserna, säger Anna Nordling på WSP.

Det går inte att börja planera ett stort vindkraftverk nu och ha det färdigt till nästa vinter. Den typ av elproduktion som går att bygga snabbast är gaskraftverk och det skulle ju inte hjälpa till att sänka elpriserna utan försätta Sverige i samma situation som Tyskland.

Starta nedstängda kärnkraftverk?

Mats Persson på Fortum vill se mer elproduktion i södra Sverige. Han hoppas på en diskussion om att möjliggöra investeringar i ny kärnkraft.

Han utesluter inte att man borde överväga att återstarta nedlagd kärnkraft, som de två reaktorer i Ringhals som stängdes 2019 och 2020.

– Jag utesluter inte det. Om förutsättningarna är de rätta kan det vara ett alternativ jämfört med att bygga helt nytt, säger han.