Regeringen har tillsatt en snabb­utredning för se hur man kan förbjuda privata sjukvårds­försäkringar inom den offentligt finansierade vården. Konsekvenserna skulle bli allvarliga för arbets­marknaden om ett förbud genomförs.

Regeringen har helt bortsett från företagens behov av att säkra kompetens­försörjningen och minska riskerna för arbets­frånvaro, skriver ekonomen Mårten Blix i Svenska Daglbadet.

Han har i studie visat att hälften av Sveriges befolkning bor i en region som har relativt sett korta vårdköer där det samtidigt är vanligare med privata sjukvårds­försäkringar. 

”I min rapport visar jag att vård­försäkringarna har en central roll på arbets­marknaden genom att underlätta för företagens kompetens­försörjning och minska riskerna för höga kostnader. Dessutom tillför vård­försäkringarna resurser som inte hade funnits annars.”

De långa vårdköerna och dåliga tillgängligheten i offentlig vård är sedan flera decennier tillbaka djuprotade problem i Sverige, långt innan de privata sjukvårds­försäkringarna blev populära. Problemens ursprung är låg produktivitet i offentligt finansierad sjukvård, menar han.

För arbets­marknaden kan effekterna av ett förbud bli synnerligen allvarliga. Samhälls­kostnaderna kommer att öka när det inte längre går att fullt ut utnyttja samtliga tillgängliga resurser i vården. Om ett förbud blir verklighet lär sjukvårds­köerna därför sätta nya rekord och Sveriges konkurrens­kraft undermineras.