I SCB:s statistik över folkbokförda invånare i riket 2021 var 34 procent personer med utländsk bakgrund, alltså utlandsfödd eller barn till en eller två utlandsfödda föräldrar.

Per sista december 2021 hade Sverige 10 452 326 invånare i landet. Det är en ökning på 73 031 jämfört med året innan. Tillskottet beror i huvudsak på 90 631 tillkommande migranter, ett födelseöverskott på 22 305 samt dessutom en utvandring på 48 284 personer.

Den 31 december 2021 hade totalt 3 557 912 invånare någon form av utländsk bakgrund i Sverige motsvarande 34 procent. Av dessa var 2 090 503 utrikes födda, vilket motsvarar 20 procent av befolkningen.

Sverige ligger därmed i världstoppen i andel utlandsfödda. Här är andelen i några andra länder:

NationAndel utlandsfödda
Sverige20,0
Norge15,7
Danmark12,4
Finland7,0
Tyskland18,8
Spanien14,6
Frankrike13,1
Italien10,6
Storbritannien13,8
Portugal9,8
Ungern5,0
USA15,3
Källa: Wordpopulationrevew