Spricka finns mellan den traditionalistiska arbetarfalangen, som är för sänkt bensinskatt, är för vapenexport och anser att det finns två kön, och å andra sidan queer- och klimataktivister som vill lagstifta om tredje kön och är för höga skatter på bensin som klimatåtgärd.

Nu senast röstade Vänsterpartiet för M, SD, KD, L-förslag i finansutskottet om större skattesänkning på drivmedel än vad regeringen föreslagit. Enligt Expressen gjorde Moderaterna upp om formuleringarna tillsammans med Vänsterpartiet, så att en majoritet kunde ställa upp på sänkta bränsleskatter.

(V)ill riva upp sin egen uppgörelse

Men nu står det klart att flera vänsterpartister på tunga positioner vill riva upp uppgörelsen, rapporterar Ekot, som har tagit del av ett internet upprop där man kräver att partiet ska lämna uppgörelsen. I spetsen för uppropet står Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm.

Uppropet hävdar att sänkta priser på fossila drivmedel skulle ”undergräva Vänsterpartiets klimatpolitik”. Texten menar att det gäller att ”inte tappa huvudet alldeles”. 

Uppropet är undertecknat av 30 personer. Ekot uppger att ”frågan är känslig” och att ingen som redaktionen kontaktat vill låta sig intervjuas.

Nyss strid om vapenexport

Det var inte längesedan som interna splittringar inom Vänsterpartiet visade sig. När riksdagern skulle rösta om att skicka vapen till Ukraina var det endast Vänsterpartiet som röstade emot förslaget. Men efter ett extrainsatt partistyrelsemöte svängde partiet i frågan och röstade ja till att exportera vapen, vilket går emot den principiella partilinjen.

Partikongressen körde över partiledningen

Och i februari skärpte kongressen de förslag som partiledningen lagt när det gäller stärkt asylrätt och en hårdare reglering av skogsbruket i valplattformen.

Däremot vann partistyrelsen när det gällde krav på att ta med en skrivning om minskad köttkonsumtion i den tolvsidiga valplattformen. Kravet på minskat köttätande avvisades.