Under februari fortsatte prisuppgången på bostäder enligt Mäklarstatistik. Hittills märks få effekter av kriget i Ukraina.

För bostadsrätter i centrala lägen är uppgången två procent i alla tre storstäder. I Göteborg och Malmö noteras ”all time high” med kvadratmeterpriser på i snitt 71 000 kronor respektive 41 000. 

I Stockholmsområdet var uppgången två procent både centralt och perifert, medan prisökningen stannade på en procent i riket som helhet.

– Trots det allvarliga världsläget, negativ börsutveckling och ökad ränteoro går bostadsmarknaden mot strömmen. God arbetsmarknad, fortsatt låga räntor och ett stort underliggande flyttbehov bidrar till stabiliteten, kommenterar Björn Wellhagen, vd fö Mäklarsamfundet till SvD.

Han utesluter inte att ”psykologiska faktorer” kring kriget kommer att leda till prisfall. Men enligt den senaste enkäten om prisförväntningar hos bostadsköpare, gjord 1–3 mars på Hemnets sajt – två veckor efter krigsutbrottet – ökade andelen som tror på lägre bostadspriser med bara sex procentenheter, från 18 till 24 procent.