Nära fem gånger så många medborgarskap beviljas i Sverige än EU-snittet under 2020. Hela 776 nya pass per 100.000 invånare, jämfört med EU-snittet på 163 pass till nyblivna medborgare.

I förhållande till befolkningsmängd utfärdar inget annat EU-land fler medborgarskap än Sverige. Under 2020 fick drygt 80.000 personer svenskt medborgarskap, enligt unionens statistikbyrå Eurostat. Det är det klart högsta antalet i EU sett till medlemsländernas befolkningsmängd. 

Minst antal medborgarskap utfärdade Litauen: 5 per 100 000 invånare, eller 152 stycken i absoluta tal.

Flest marockaner i EU – syrier i Sverige

Den största enskilda nationaliteten bland de nya medborgarskapen i EU var marockaner, syrier och albaner.

I Sverige var de största ursprungsnationaliteterna syrier, irakier och kategorin statslösa, rapporterar Europaportalen.

*
Denna artikel publicerades först i The Conservative.