Lokalbefolkning får betalar det verkliga priset för vindkraft. Familjer får se fastighetsvärdet gå upp i rök. Samtidigt låter miljöminister Annika Strandhäll (S) bolag kopplade till kinesiska staten bygga vindkraftsparkerna. 

För att möta det allt intensivare motståndet mot vindkraft hos lokalbefolkningen i de områden som ska förvandlas till industriområden i betong och metall, har Strandhäll yppat en idé om att betala pengar till de kommuner som godkänner nya vindkraftsparker.

Hushåll får se sin bostad halveras i värde

På detta reagerar Villaägarnas riksförbund.

– Det behöver föras ett offentligt samtal om vad vindkraften innebär för boende i närmiljön, skriver Daniel Liljeberg hos Villaägarna i debattartikel

– Just nu hotas många hushåll runtom i Sverige av etablering av ny vindkraft i närområdet.

Banker uppskattar att fastigheter får sitt marknadsvärde halverat om vindkraftsanläggningar byggs i närheten. Detta eftersom banken inte kan bevilja bolån till nya köpare, eftersom värdet på fastigheten blir så osäkert.

Villaägarna berättar att fastighetsmäklare med erfarenhet menar att ”efterfrågan blir noll där vindkraft projekteras”.

– Frågan är förstås vem som köper ett hus med utsikt mot vindkraftverk och vindkraftbuller om man kan välja ett hus utan dessa störningar, skriver Liljeberg.

Vindkraftens negativa inverkan på fastighetsvärden finns också vetenskapligt belagd.

Vill inte bli kompenserade, vill slippa vindkraft

– Vår erfarenhet från att ha talat med småhusägare som drabbas och anser att det är negativt är att dessa inte i första hand vill bli ekonomiskt kompenserade för det förlorade fastighetsvärdet som sker. De vill helst av allt slippa vindkraften i sitt område helt och hållet, skriver Liljeberg.

Förlusterna de gör i form av buller, förlorat naturliv och vindkraftsturbiner längs horisonten är svår att kompensera ekonomiskt.

S, MP, C och V vill bygga mängder med kinesisk vindkraft

För att de rödgröna partierna ska kunna genomföra sin gröna el måste många tusentals hushåll få vindkraft inpå husknuten.

Därför agerar miljöministern för att ”smörja” kommuner där vindkraftsplaner finns så att de beviljar byggandet. Men Strandhäll struntar fullkomligt i alla hushåll som får sin privatekonomi raserad som en följd av vindkraftsutbyggnaden.

Villaägarna påpekar också att bolag kopplade till Kina, som fängslar människor i koncentrationsläger, äger allt fler vindkraftsparker i Sverige. Det gör att Kina i framtiden, om Strandhäll får som hon vill, kan stänga av elen i Sverige.

Liljeberg ställer den rimliga frågan: Vad händer med elproduktion som ägs av Kina om den svenska och kinesiska staten hamnar in en konflikt om något?