Det ska vara stopp för alla asylsökande utom ukrainska medborgare. Och Sveriges förmåga att ta emot personer från Ukraina är inte obegränsad. Det säger Jimmie Åkesson inför dagens valkonferens med Sverigedemokraterna.

Sveriges kapacitet att ta emot flyktingar är låg. Sverige har tagit en betydligt större andel tidigare och det har skapat de problem vi har.

– Vi utesluter inte att vi kan behöva sätta upp begränsningar, men i det korta perspektivet handlar det om att ge kvinnor och barn skydd, tak över huvudet och skola till barnen, säger Jimmie Åkesson till TT.

Inför partiets valkonferens i helgen har SD-ledningen, det verkställande utskottet, föreslagit ett uttalande angående flyktingläget efter Rysslands invasion av Ukraina.

”Verkställande utskottets bedömning är att de som nu söker tillflykt från Putins aggression generellt är särskilt skyddsvärda i förhållande till andra migrantgrupper som kommer till Sverige”, står det i uttalandet.

Krav på att visa sig solidariska är berättigat eftersom det handlar om ett europeiskt och ”i många avseenden kulturellt närbesläktat lands medborgare under de synnerligen allvarliga förhållanden som åsamkats vår världsdel.” 

Kräver stopp

Men situationen kräver ett svenskt stopp för alla asylsökande förutom ukrainska medborgare, enligt det verkställande utskottet.

– All övrig asylrelaterad migration, och hela den kvot vi har i kvotflyktingsystemet, ska gå till ukrainare, säger Jimmie Åkesson.