Sverigedemokraterna vill att bensinpriset vid pump sänks med 6,50 kronor och att dieselpriset ska bli 10 kronor billigare.

Partiet vill att bränsleskatten ska sänkas permanent med 2 kronor för både bensin och diesel, utöver de 50 öre partiet redan drivit igenom i den gemensamma budgeten med M och KD.

Dessutom föreslås en sänkning av momsen på drivmedel till 6 procent under andra halvåret 2022 vilket ger tydlig priseffekt direkt vid pump – med dagens nivåer blir det en sänkning på ytterligare 3,75 kronor lägre pris vid pump. 

En tredje åtgärd som partiet föreslår är att sänka reduktionsplikten. Det handlar om kravet på att blanda i bio-drivmedel i dieseln, där Sverige har högre krav än vad övriga EU-länder har. Reduktionsplikten behöver sänkas till miniminivå och stanna där under överskådlig framtid. Effekten blir störst för diesel och ger ytterligare en sänkning med över 3 kronor per liter vid pump.

Sammantaget ska förslagen innebära en prisskillnad vid pump på 10 kronor per liter diesel och 6,50 kronor per liter bensin.

Se intervju med Oscar Sjöstedt i Riks: