Oppositionen i riksdagen föreslår att det ska bli straffbart att rymma från fängelser. Idag är det fullt lagligt att smita undan från den påföljd som domstol dömt ut. I riksdagen finns majoritet som nu kräver en lagändring, men S är emot.

Det finns en märkligt vänsterkriminologisk ideologi som gör att det är lagligt att avvika från fängelser i Sverige.

Den rådande dogmen är att under ett frihetsberövande mot en person har staten ett överläge och att det är statens fel om någon lyckas fly.

Flera partier vill kriminalisera rymningar. Exempelvis riksdagsledamoten Jonas Andersson i Skellefteå (SD) som också föreslår att rymningar av dem som är tagna i förvar skall kriminaliseras.

– Det är stötande att utvisningsdömda utlänningar som rymmer från ett förvar inte på något sätt straffas för det, skriver han.

Men enligt Carina Ödebrink (S), ledamot i justitieutskottet, finns det redan verktyg att komma åt rymningar, som att skjuta upp den villkorliga frigivningen. Socialdemokraterna vill inte kriminalisera rymningar, rapporterar Sveriges Radio.