Första kvartalet 2022 uppvisar ett nytt dystert rekord i antal dödsskjutningar enligt Polisens statistik. På tre månader har 18 personer skjutits ihjäl.

Ännu ett tragiskt bevis på att justitieminister Morgan Johansson och S-regeringen inte klarar av de mest grundläggande uppgifterna för den politiska makten i landet.

– Det är ett riktigt allvarligt problem vi ser här, säger kriminologen Jerzy Sarnecki och låter bli att skylla det eskalerande våldet på ”ökad anmälningsbenägenhet” hos allmänheten.

Våldet drabbar inte bara gängen

Enligt SVT rör de flesta fallen dödligt skjutvapenvåld som har kopplingar till den gängkriminella miljön. Men vad betyder det? Den senaste person som sköts ihjäl, på ett gym i Vasastan i Stockholm, försökte ingripa och blev själv dödad. Gärningsmannen misstänks tillhöra gängmiljön men den mördade gjorde det inte.

Att bara tala om ”gängmiljö” blir missvisande. Människor som inte alls har med gängen att göra kan bli drabbade, som vi såg i skjutningen på gymmet.

Förebyggande?

Sarnecki menar i SVT-intervju att det brister i förebyggande insatser. Men det satsas redan mer än dubbelt så mycket per elev vid skolor i förorterna och säkert också när det gäller andra offentliga insatser som fritidsaktiviteter. Men det hjälper inte. Pengar är inte lösningen. Det handlar om grundläggande moral och om man ser sig som en del av samhället eller föraktar det svenska samhället.

Politiken måste diskutera vilka insatser som behöver ske för att hindra att yngre hamnar i gängens klor. Ett sätt är att avskaffa ungdomsrabatterna vid straffutmätning. De som är under 15 år får lindriga straff om de mördar, det är därför gängen behöver unga tonåringar som kan utföra våldsdåd. Om ungdomsrabatten slopas finns inte det skälet att rekrytera yngre.

Andra åtgärder skulle kunna vara att tidigt omhänderta elever som visar tendenser till att vara på glid. Eller att straffa föräldrarna för de brott som deras barn begår.

Klart är att betydligt mer omfattande insatser behöver ske för att bryta klankulturernas makt och förmåga att locka in unga i kriminella miljöer. Det som gjorts av både borgerliga och S-ledda regeringar de senaste 20-30 åren är fullständigt otillräckligt.

Dödsskjutningar jan-mars

2022: 18
2021: 5
2020: 12
2019: 10
2018: 8

(Källa: Polisen/SVT)