Den sittande blågröna majoriteten i Stockholms stadshus tappar rejält i opinionen. Det visar Infostat i ny mätning bland stockholmarna. Mest förlorar MP, C och L. Samtidigt ökar S och SD med mer än fem procentenheter vardera.

Efter kommunalvalet 2018 styrs Stockholms stad av Miljöpartiet som kungamakare, tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Dessa fem partier får nu bara 41,6 procent av rösterna, rapporterar Mitt i.

Miljöpartiet mer än halveras

Orsaken är att Miljöpartiet mer än halveras, från 8,3 till 3,8 procent. Också Liberalerna halveras, från 10,1 till 5,3 procent. Även Centerpartiet faller, från 7,9 till 5,6 procent. Och Vänsterpartiet backar från 13,0 till 11,6 procent.

Dessa partier förlorar till främst Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. De ökar med 5,2 respektive 5,1 procentenheter.

S och SD nöjda

Socialdemokraterna blir största parti med 27,5 procent, följt av Moderaterna på 21 procent och Sverigedemokraterna på 13,1 procent.

– En anledning till att vi ökar är att fler och fler väljare ser oss som ett bredare parti. Vi har profilerat oss i många frågor, inte bara flyktingpolitik, säger Martin Westmont (SD), vice gruppledare i stadsfullmäktige till tidningen.

– Det är på valdagen det avgörs, men det är kul att det går bra i en opinionsmätning. Jag tolkar det som att stockholmarna vill ha en förändring och ett styre som satsar mer på skola och äldreomsorg, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Majoritetsförhållanden oklara

Det är ytterst oklart hur majoritet ska kunna bildas. Dels framgår inte i Infostats mätning vilka partier som ingår i den stora gruppen på 6,8 procent som angett ”annat parti”. Förra valet fick Feministiskt initiativ 3,3 procent och tre mandat. Här kan finnas väljare för Vägval Stockholm och andra lokala partier. Om väljarna sprids ut på många småpartier kommer ingen av dem att få mandat, eftersom det finns en spärr mot partier under tre procent av väljarna.

Dels vet man inte hur MP, C och L kommer att agera i fullmäktige. Om de väljer att stödja socialistiska sidan eller icke-socialistiska sidan är i dagsläget oklart.

Källa: Infostat. Grafik: Mitt i.

Infstat har utfört mätningen under tiden 5 januari-8 mars 2022 och den omfattar 430 svarande.