Att medier är osakligt vinklade i klimatfrågan har länge varit uppenbart. Nu avslöjas hur medier, som nyhetsbyrån AP, tar emot miljoner från resursstarka aktivister och påverkansgrupper för att bedriva ”klimatjournalistik”.

Den internationella nyhetsbyrån AP, Associated Press, är en av de tyngsta aktörerna inom journalistiken globalt. Nyligen framkom att AP bedriver en ny typ av riktad satsning på klimatjournalistik. Reportrar runt om i världen har fått i uppdrag att bevaka klimatfrågan.

Men den stora ”journalistiska” satsningen finansieras inte av nyhetsbyrån själv, utan av fem stora stiftelser och organisationer, bland andra Quadrivium, Rockefeller Foundation och Walton Family Foundation. De utomstående aktörerna ”skänker” motsvarande knappt 80 miljoner under tre års tid till AP för att de ska rapportera mer om klimatet.

Kritiken mot mediebolaget är hård, rapporterar Världen idag.

”Betala medierna och få den bevakning som du vill”, skriver den konservativa tidningen New York Post på ledarplats. Tidningen påpekar att flera av stiftelserna bakom AP:s klimatsatsning står tydligt till vänster på den politiska skalan och investerar stora belopp för att gynna Demokraterna och att man backar upp radikala klimataktivister ekonomiskt.

”Att hyra ut ditt institutionella omdöme om vilka nyheter som ska täckas (och oundvikligen hur man täcker dem) förråder avtalet med dina läsare”, menar New York Post.