Västvärlden borde redan ha omprövat sin liberala internationalism, slår Charlie Weimers och Per Söderlund fast i ett programmet ”På djupet” i Riks som analyserar hur vi hamnat i den situation vi befinner oss i utifrån försvars- utrikes- och säkerhetspolitik.

Charlie Weimers (SD) är europaparlamentariker som sitter i utrikesutskottet och Per Söderlund (SD) är riksdagsman i försvarsutskottet.

”På djupet” är ett samtalsprogram som vill tränga bakom de enkla klyschorna för att ge dig som tittar en bredare förståelse i aktuella samhällsfrågor.

Se avsnittet här: