Ett 15-tal anställda lämnar sina anställningar på C-kansliet. Andra sjukskriver sig när man larmat förgäves till partiledningen om arbetssituationen. Personalen förstår inte heller partiledarens valstrategi om ”breda mitten”.

Av de som sagt upp sig har flera varit direkt underställda partiledaren Annie Lööf, bland annat en stabschef, flera pressekreterare och politiskt sakkunniga. Dessutom har en handfull personer sjukskrivit sig i olika perioder

Anklagelser om toppstyrning

Problemen har diskuterats flera gånger i partistyrelsen utan att någon lösning har presenterats för de anställda. Enligt de medarbetare som Aftonbladet har pratat med vill man inte offentligt rikta kritik mot partiledaren, men flera uttrycker dock samstämmiga uppgifter om omfattande arbetsmiljöproblem.

– Jag är inte förvånad över att ni ringer. Det är den värsta arbetsplats jag någonsin varit på i hela mitt liv, säger en tidigare medarbetare till tidningen.

En tidigare medarbetare räknar upp flera namn på anställda som gått in i väggen och hävdar att partiledningen inte har tagit tag i problemet. Det finns hos partiledningen höga förväntningar på att personalen ska arbeta kvällar och helger utöver den ordinarie arbetstiden.

– Är en arbetsplats tillräckligt dålig så lämnar folk. Det är verkligen ingen professionell organisation, säger en som slutat.

Konkret handlar det inte enbart om arbetsvillkor med höga krav och stress, utan också om att en ”ledartrojka” styr utan att lyssna på medarbetarna.

– Det är toppstyrt. Beslut fattas av ett fåtal personer, tre-fyra stycken. Det är partiledaren, partisekreteraren och någon mer som råkar vara närmast för tillfället, säger en tidigare anställd som slutat.

Obegriplig valstrategi – lågt i tak

Kritiken handlar dock inte enbart om arbetsmiljön utan också om att Annie Lööfs valstrategi är obegriplig också för personalen på Centerns centrala kansli.

Flera i personalen har enligt Aftonbladet upplevt att partiets politiska vägval om en mittenlösning inte får att diskutera internt. Det är lågt i tak och inget utrymme för debatt på arbetsplatsen.

– Centerpartiet har valt en svår väg politiskt, man har tagit på sig skygglappar och kör på med sin linje, säger en medarbetare som menar att anställda som är öppen för samarbete åt olika håll tröttnar.

En annan som fortfarande är anställd säger att det finns en känsla av att man kört fast, att det inte finns någon energi och att partiet har låst sig vid sin mittenstrategi.

Nu när partiet dessutom sjunker i opinionsmätningarna växer oron. Att driva valrörelse med en icke-fungerande organisation blir inte lätt.

Ytterligare en ännu C-anställd berättar om funderingar på att sluta, men som hittills stannat kvar av ”dumdristig lojalitet”.

C-ledningen känner inte igen sig

Efter de många larm som Aftonbladet dokumenterat i intervjuer med både de som slutat och de som finns kvar, vill Centerpartiets ledning inte kännas vid någon kritik.

– Den generella bilden är att medarbetarna upplever en bra arbetsmiljö, säger partisekreteraren Michael Arthursson i en kommentar till tidningen.

– Vi kan se att det har varit ett par väldigt speciella år, med pandemin. Många har fått jobba hemifrån och man har inte kunnat träffas. Det har påverkat. Sedan går vi in i ett valår och då blir tempot högre i ett politisk parti, men så är det alla valår, säger Arthursson.

Strömavhopp bland C-riksdagsledamöter

Men det är inte endast bland personal som folk hoppar av Centerpartiet centralt. Sedan tidigare är känt att en stor mängd förtroendevalda politiker på riksnivå inte kandiderar i valet i höst.

Samtiden har listat dem: Profilerade avhopp från Centerpartiet. Ur det äldre gardet slutar vice ordförande och läkaren Anders W Jonsson, 60. Men dessutom en lång rad yngre riksdagsledamöter som varit framtidshopp, men som valt att lämna politiken.

Många C-riksdagsledamöter slutar. Foto: Riksdagen/Wikipedia/Twitter.

.