Det kvittras på Twitter om att de borgerliga skulle röstat för medlemskap i Nato, medan SD röstade emot. Men Moderaternas förslag i riksdagen saknade allt det allvar och seriositet som frågan om svensk säkerhetspolitik kräver.

KOMMENTAR. Igår förenades, för en kort sekund, de fyra gamla allianspartierna i riksdagen för att rösta för ett ”tillkännagivande” där man talar om för regeringen att man ”ställer sig bakom att Sverige ska bli fullvärdig medlem av Nato”.

Detta trots att riksdagens majoritet – alltså med stöd av också Sverigedemokraterna – samtidigt, på nytt, antar ett ”tillkännagivande” om ”att regeringen bör uttala en Natooption”.

Att forcera Natofrågan är inte seriöst

Det M, C, L och KD gjorde i riksdagens kammare igår var alltså att försöka forcera fram en stor historisk och mycket avgörande säkerhetspolitisk positionsförändring för Kungariket Sverige.

Det är inte seriöst.

När man först röstade för Natooption betydde det att man på djupet vill analysera och förbereda en svensk anslutning till försvarsalliansen Nato. Därmed medger man att det är ett viktigt och substantiellt betydande ställningstagande som kräver rejält underlag när man ingår eller avvisa medlemskap i Nato.

Att då samtidigt föreslå omedelbart medlemskap i densamma är huvudlöst. Varför utreda, om man vill gå med omedelbart? Ja, det är ju visserligen logiskt att allianspartierna först gör något förhastat och sedan ångrar sig – så regerade man landet i åtta år och skapade oreda på många områden.

Glöm inte: Dessa partier avskaffade värnplikten

M, C, L och KD har tidigare agerat förhastat – just i försvarspolitiken. Regeringen Reinfeldt avskaffade värnplikten 2009, något Sverigedemokraterna var emot. Bara några år senare tvingades allianspartierna erkänna vilket monumentalt misslyckade detta var och återinföra värnplikten från 2018.

Men också i andra tunga frågor – som kriminalpolitiken och migrationspolitiken – har de borgerliga inte klarar av att ta ansvar för landet, eftersom man ser politik som ett relationsspel där man kan hatta hit och dit. Först var försvaret ett särintresse enligt Reinfeldt som avvecklade försvaret, sedan börjar M plötsligt att försöka täcka upp det fatala misstaget med mer pengar till försvaret.

När alliansröster nu kalla det ”svek” att Sverigedemokraterna inte ställer upp på ett huvudlöst och forcerade agerande i Natofrågan är det bara löjligt.

Kanske ser allianspartierna Nato som ett fikonlöv som inför väljarna ska dölja den katastrofala försvarspolitik som de själva genomfört under regeringen Reinfeldt.

Säkerhetspolitiken blir slagkraftig av nationell samling

Det finns andra aspekter som skadar Sverige när allianspartierna försöker forcerade hantering av Nato för att nå kortsiktiga retoriska poänger i opinionen. Ett litet lands trovärdighet blir betydligt större om nationen agerar i stor samstämmighet, istället för att inför världen uppvisa egotrippad partisplittring.

Natomedlemskap är en möjlig utveckling för Sverige i den nya realpolitiska värld som nu växer fram.

Men låt oss som nation diskutera vägval seriöst och grundligt. Låt svaret växa fram i en så bred samstämmighet som möjligt. Det ger Sverige en starkare position om också Socialdemokraterna ansluter sig till beslutet om framtidens försvars- och säkerhetspolitik.

Finland spelar också roll

Det är ansvarslöst av allianspartierna att försöka få riksdag och regering att agera utan att först samråda med Finland. Våra två nationer – som under 600 år tillhörde samma rike – har lyckats bäst när vi agerat i samförstånd. Vi har båda varit alliansfria i den gamla säkerhetsordningen, vilket tjänat oss väl.

När nu förutsättningarna i omvärlden förändras, blir för- och nackdelarna andra än de var förut. Och när dessa nya säkerhetspolitiska farvatten beträds, finns all anledning att de båda länderna visar respekt inför varandra och analyserar läget parallellt. Då bör inte ett land rusa före och oplanerat kasta sig in i en ny position.

För största möjliga respekt för både Sverige och Finland bör länderna, om möjligt agera samstämt.

Ta säkerhetspolitiken på allvar

Låt nationens intresse gå före partipolitiskt profilerande. Den rätta vägen just nu är att anta en Natooption och grundligt analysera för- och nackdelar med ett medlemskap för Sverige. Och göra det i samråd med Finland.

Det är så Sverige kan erhålla respekt i omvärlden, båda bland nära vänner och och mindre goda vänner.