Hur ställer sig svenska folket till att försvara sitt land vid en eventuell utländsk invasion? Den frågan har ställts och mätts av Novus för veckomagasinet Fokus. Störst är försvarsviljan hos oppositionspartiernas väljare och följaktligen lägst bland S, V och MP-väljarna.

Allra högst försvarsvilja finns bland män generellt, 74 procent svarar ja på frågan om de är beredda att aktivt försvara sig och Sverige. Bland kvinnor svarar 45 procent ja, rapporterar Fokus (betalvägg).

S-väljarna har lägst försvarsvilja

När man bryter ner försvarsviljan på partisympatier visar det sig att Sverigedemokratiska väljare har starkast känslor för landet. 73 procent svarar jag. Därefter kommer M/KD-väljarna varav 66 svarar ja.

Minst intresserade av att försvara landet har S-väljarna, bara 55 procent svarar ja. Det är till och med mindre än V/MP-väljarna, av vilka 56 procent svarar ja.

Försvarsutgifterna

När det gäller att satsa pengar på försvarsmakten har också SD-väljarna högst engagemang. 79 procent tycker inte det satsas tillräckligt på försvaret. Tätt följt av M/KD-väljarna på 74 procent.

Minst vilja att satsa skattepengar på försvaret har V/MP-väljarna, där endast 38 procent tycker att försvaret behöver mer pengar, tätt följt av S-väljarna där 42 procent vill se mer resurser till försvaret.

Unga mindre villiga än äldre

Om man istället ser till olika generationer är det mer märkliga svar, kan man tycka. Allra lägst är försvarsviljan bland unga i åldern 18-29 år. Där svarar bara 44 procent ja på frågan om man är beredd att aktivt försvara landet och hela 35 procent nej.

Då är den äldsta gruppen, 65-79 åringarna, betydligt mer intresserade av att försvara Sverige: 64 procent svarar ja och bara 13 procent säger nej.