– Det har inte så stor inverkan på våra tankegångar, säger Finlands president Sauli Niinistö om att svenske statsministern Magdalena Andersson (S) sagt att Nato-ansökan nu ytterligare skulle ”destabilisera läget” i Europa.

Uttalandet har väckt internationell förvåning och i Finland har kritik framförts, eftersom Anderssons uttalande spiller över på Finland. Ledande forskare i säkerhetspolitik menar att Anderssons uttalande leder till frågan hur Sverige skulle ställa sig till att ge Finland militärt stöd om Ryssland angriper Finland.

Men nu tonar president Niinistö ner betydelsen av den svenske statsministerns utspel. Han mötte Magdalena Andersson vid ett gemensamt möte i London där den senaste tidens utvecklingar diskuterades med brittiska regeringen.

– Det har inte så stor inverkan på våra tankegångar, men det är bra att veta, säger Niinistö kort om Anderssons destabiliseringsprat, enligt Svenska Dagbladet.

Under mötet diskuterades bland annat ett utökat stöd till Ukraina, men även hur framtiden ska se ut om och när kriget får ett slut.

– Vi är överens om att vi inte kan gå tillbaka, att mycket har förändrats. Det är svårt att föreställ sig hur vi kan gå tillbaka till ett normalläge eller hur det ska uppstå, säger Sauli Niinistö. Det kan tolkas som att positionen som alliansfri kan bli överspelad.