Sverige behöver ett parti som förstår och driver på i landsbygdens och lantbrukets frågor. Det partiet är inte längre Centerpartiet. ”Nu när krisen är kommen så verkar rötterna till Thorbjörn Fälldins gamla Bondeförbund vara svaga.”

Det är Nya Wermlands-Tidningen som förundras över att Centerpartiet glömt bort bonden och statsministern Thorbjörn Fälldin. Partiet går inte ”i spinn” när landsbygden larmar om rusande kostnader som drabbar landet. ”Som ofta är fallet syns effekterna av en ekonomisk kris på landsbygden först. Med rusande energi-, el-, spannmåls-, foder- och gödselpriser börjar chocken ute på gården, långt innan den når hyllorna i matbutiken.”

En annan central fråga kopplat till landsbygden är Sveriges förmåga att klara av krig och avstängning. Då gäller att ha en väl tilltagen självförsörjningsgrad i landet, inte minst gällande livsmedel. Men den har dramatiskt sjunkit, från att ha varit uppemot 80-90 procent när Thorbjörn Fälldin var statsminister till runt 50 procent idag.

Sårbart utlandsberoende

När så mycket som hälften av all mat som konsumeras i Sverige produceras i utlandet blir vi ytterst sårbara för oroligheter i omvärlden. Då går det inte att förlita sig på import till en sådan grad eftersom det skulle kunna innebära svält vid en blockad. Ett scenario som inte längre är särskilt avlägset.

Det norska Senterpartiet har gjort valframgångar på en politik där man ser till att expandera åkermarken och säkra mer betesmark. Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesman Mattias Karlsson tittar med intresse på deras politik, som verkligen varit framgångsrik i att hålla landsbygden i Norge levande.

I Sverige har Centerpartiet lämnat Fälldins arv och landsbygden bakom sig. Men det gör inte Sverigedemokraterna.

Nu tvingas många överge sina gårdar

Utvecklingen i Sverige går på tvärs mot den i Norge. Mattias Karlsson berättar i intervju för Riks om hur allt fler på landsbygden tvingas lämna sina gårdar därför att man tyngs av höga el- och drivmedelspriser.

– Fyra av tio svenska lantbrukare har börjat dra ned på verksamheten. Varje vecka ser vi gårdar som går under. I en skrivelse har ett antal landshövdingar varnat regeringen om att vi håller på att förlora vårt svenska jordbruk, säger Mattias Karlsson (se hela intervjun nedan).

Sverige kan inte fortsätta sin klockartro på att globaliseringen ska fungera och att man utomlands alltid ska kunna införskaffa de varor man behöver. Det är en farlig politik som kan leda till stort lidande för det svenska folket om krig och konflikter fortsätter eskalera både nära oss och längre bort.

Bristsituationerna kan snabbt bli akuta på allt från energi och byggvaror till sådant som livsmedel och mediciner. Det kan faktiskt komma att handla om liv och död.

För ett nationellt konservativt parti är det självklart att värna det egna landets förmåga att förse befolkningen med det man behöver. Det perspektivet behövs i beslutande positioner på alla nivåer i landet, från kommuner till riksdag och regering.

Jag är rätt så övertygad om vilket parti Fälldin skulle anse ligga mest rätt, om han kunnat avgöra det idag.

*

Se Richard Sörmans intervju med Mattias Karlsson: