En del vill se dagens åtgärdspaket från regeringen som ”stöd” till medborgarna. Men det enda finansminister Mikael Damberg gör är att återbetala de extra höga, ej budgeterade, skattebelopp som staten får in när energipriserna stiger.

Drivmedelsskatten sänks och bostadsbidraget till barnfamiljer höjs. Regeringen lägger 14 miljarder kronor i stort åtgärdspaket meddelade finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff vid lunchtid idag.

Detta efter att el-, bensin- och dieselpriserna skenar och kommer att fördyra inte bara resor utan efterhand alla varor och tjänster som bygger på transporter. Inte minst livsmedelspriserna, som redan i februari steg mer än de gjort på 30 år.

Skattesänkningarna på drivmedel blir tillfälliga i fem månader, juni-oktober 2022.

Regeringen kommer också lägga fram en särskild drivmedelskompensation på 1.000 kronor till alla privatpersoner som äger en bil. Ytterligare 500 kronor utgår till personer i stödområden.

Beroendet av rysk olja och gas

En faktor som spelar in för de stigande elpriserna är att Europa blivit allt mer beroende av gas från Ryssland när länder som Tyskland och Sverige snabbavvecklat kärnkraftreaktorer under senare år.

– Vi behöver göra oss oberoende av olja och gas från Ryssland, sa finansministern.

Det borde han och Socialdemokratin tänkt på liiiite tidigare. Det var S-regeringen under Göran Persson som drev fram avveckling av Barsebäck 1 och 2 år 1999. Sedan följde Oskarshamn 1 och 2 som är permanent nedstängda sedan 2016-17. Därefter stängdes Ringhals 1 och 2 åren 2019 och 2020. Dessa fyra reaktorer släcktes då Stefan Löfven var statsminister i S-MP-regering.

Plåster på blödande sår

Dessa bidrag och skattesänkningar är naturligtvis välkomna. Och de kostar inte statskassan någonting, eftersom de höga energipriserna gör att staten får in över en miljard kr mer i skatter än budgeterat.

Men det är kortsiktiga åtgärder. Ett lappande och lagande i infrastruktur som förfaller. Sverige kan inte fortsätta hålla på så som Mikael Damberg och regeringen gör nu, sätta plåster på blödande sår.

Vad Sverige behöver är offensiva satsningar för ett balanserat, tryggt och säkert energisystem som fungerar när det inte blåser.

”Svensk kärnkraft kan stå inför en ny guldålder och nu startas det första projekteringsbolaget för ny kärnkraft i Sverige”, rapporterar Dagens Industri (betalvägg). Om politiker gör lagstiftningen konkurrensneutral kan den första nya reaktorn vara på plats redan 2029. Många länder satsar nu på att bygga SMR (Small Modular Reactor) och att en lång rad sådana reaktorer beräknas komma på plats framöver. I höstas tecknades ett intentionsavtal mellan företag i Kanada och Polen om att bygga 10 SMR som ska vara färdiga om 8-10 år.

Politiken ska fokusera på infrastruktur

Det är ett bevis på politikens misslyckande när regeringar måste gå in med kortsiktiga åtgärder för att rädda konsumenterna från fattigdom på grund av chockhöjda energipriser.

Effektiva och dugliga politiker ser till att sådana situationer aldrig kan uppstå. Politiker som ser till statens grunduppgift att skapa stabil infrastruktur och förutsägbarhet för landets medborgare över många årtionden. Det är politiker som inte är ute efter kortsiktiga PR-poänger, utan ser till långsiktiga behov för samhället som helhet.

Tyvärr har vi inga sådana politiker vid makten idag.