Under sitt tal på valkonferensen förespråkade partiledaren Jimmie Åkesson att partiet ställer sig bakom ett beslut att utreda Nato-medlemskap och att Sverigedemokraterna håller möjligheten till att ansluta Sverige till försvarsalliansen öppen.

Det är ett nytt steg i den process som partiet inledde 2020 då man i riksdagen ställde sig bakom att Sverige borde utarbeta en Nato-option. Det är en förändrad värld med ryskt anfallskrig i Europa som gör att Åkesson nu begär av sitt parti att få mandat att, om världsläget så kräver det, möjliggöra en snabb anslutning till Nato.

– Vi är inte där idag och jag hoppas innerligt att vi aldrig kommer till det läget. Men vi ska alla vara medvetna att vi kan hamna där, sa Åkesson i sitt tal på lördagen.

Inför debatten om Natouttalandet på valkonferensen argumenterar partiledaren för att han och partistyrelsen snabbt måste kunna säga ja till en svensk Natoansökan om läget kräver det.

– Samtliga partier måste nu vara beredda att se över, analysera och anpassa säkerhetspolitiken utifrån det nya läge som Putins Ryssland har försatt oss i, sa han.

Åkesson menade att den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl och har gett trovärdighet och utrymme för att agera humanitärt och diplomatiskt. Men nu är det ett nytt läge.

Ompröva säkerhetspolitiken

– Och jag menar att det vore både tondövt och ansvarslöst att i det här läget, av principiella skäl, vägra ompröva gamla säkerhetspolitiska överväganden som gjordes i en annan värld, en värld som såg annorlunda ut, sa partiledaren.

Åkesson betonade att ”vi ska inte här och nu byta fot” och plötsligt säga ja till ett svenskt Natomedlemskap. Men dörren måste hållas öppen.

– Om Finland plötsligt bestämmer sig för att gå vidare i sin process, då måste vi ha dörren öppen, annars riskerar Sverige att hamna i en oerhört farlig situation.

En expertutredning behöver starta omgående, framhåller han, för att få det underlag som kan vara grunden för ett snabbt beslut.

– Och jag vill vara särskilt tydlig med en sak. Ett snabbt beslut där Sverigedemokraterna ställer sig bakom medlemskap i Nato kan inte uteslutas.

*

Se hela talet i Facebook.