Ett skäl till att det i Sverige blir fler personer som ägnar sig åt säkerhetshotande verksamhet, som islamistisk extremism, är att de inte utvisas trots utvisningsbeslut.

Under 2021 blev de som Säkerhetspolisen klassar som säkerhetshot och behöver bevakas omkring 50 fler, vilket innebär att det totala antalet är nu uppe i runt 250. Det uppger Säkerhetspolisen för Doku.

Trots att flertalet har utvidgningsbeslut verkställs inte utvisningarna.

– Även om dessa individer inte är svenska medborgare och i många fall har utvisningsbeslut går det inte alltid att verkställa utvisningarna, då individerna bland annat kan riskera att utsättas för hot och våld i sina hemländer, skriver Gabriel Wernstedt, pressekreterare hos Säpo till Doku.

Lämnar inte Sverige självmant

Dessa personer vill inte självmant lämna Sverige, och Migrationsöverdomstolen ska inte de utvisas som eventuellt, kanske, riskera förföljelse i hemlandet.

Flera har tagits i förvar av Säpo men sedan släppts eftersom lagstiftningen inte tillåter mer än tidsbegränsat i förvarstagande. Då handlade det om imamer som värvade unga män till våldsbejakande islamism, varav flera begav sig till Syrien och anslöt till terrorsekten Islamska staten, IS.

I ett fall handlar det om en imam som är dömd för förberedelse till terroristbrott efter att ha skickat pengar till terrororganisationen Ansar al-Islam. 17 år efter domen om utvisning är han fortsatt kvar i Sverige. Enligt Säkerhetspolisen ska han efter domen upprätthållit kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet.

Undantaget som borde vara regel

I ett ovanligt undantag verkställdes i januari 2022 en utvisning då en av imamerna flögs från Arlanda till Istanbul i Turkiet.

– Han är den första av de förvarstagna imamerna som utvisas, sa Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, till Aftonbladet.

Det är ett allvarligt svaghetstecken att S-regeringen inte ser till att utvisa alla 250 personer som utgör säkerhetshot mot svenska folket. Tre åtgärder krävs: regeringen måste göra upp med hemländerna för de som ska utvisas att man tar emot dem, skäl till verkställighetshinder behöver avskaffas och lagen som hindrar att beslut om förvarstagande förlängs ändras. Den som är förvartagen är inte fängslad, utan kan lämna – men endast genom att lämna landet.

Jag är rädd att det inte kommer att hända något politiskt, förrän någon av dessa säkerhetshot har dödat på svensk mark. Så lågt är intresset hos S-regeringen att skydda svenska folket.