Tusentals redo lämna det civila och rycka in. Sedan Ryssland invaderade Ukraina förra torsdagen har intresset för att gå med i hemvärnet ökat kraftigt. Den första veckan sedan invasionen har 9 842 ansökningar kommit in.

Överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen, ser främst tre grupper som vill rycka in.

– Det är de som har gjort värnplikt och anser att de med sin kompetens kan hjälpa till, de som inte gjort värnplikt men vill gå med av samma orsak och så är det nyinflyttade från andra länder som vill hjälpa till av tacksamhet mot Sverige, säger han till TT/SvD.

Han märker inte bara den ökande beredskapsviljan bland ansökningarna utan även bland dem som redan är aktiva i hemvärnet.

– Hemvärnssoldater hör av sig och vill vara med på övningar eller bara för att säga att de står till förfogande. När läget förvärras ökar engagemanget med flera hundra procent.

Numerärt utgör hemvärnet nästan hälften av Sveriges försvar. I dag finns det runt 20.000 hemvärnssoldater i Sverige. Målet är att den siffran ska vara 25.000 år 2025.