Det är ett vidrigt falskspel som migrationsminister Anders Ygeman (S) ägnar sig åt när han på pressträff idag hävdar att det ska bli enklare att utvisa människor som dömts för brott. Problemet är ju att de som redan dömts till utvisning får stanna. Domstolarnas beslut fullföljs inte.

Ygeman slår på stora trumman för lagskärpningar. Men det är bara tomt snack, som alltid från den socialdemokratiska regeringen.

– Om du döms för allvarliga brott i Sverige och inte är svensk medborgare ska du som huvudregel kunna utvisas, säger Ygeman.

Men hans förslag har ingen som helst betydelse.

Utvisningar verkställs inte

De som redan är dömda för grova brott och utvisning stannar ändå kvar i Sverige. I valrörelsen 2018 uppmärksammades att bara var femte våldtäktsman som dömts till utvisning, faktiskt utvisades. Fyra av fem fick stanna, trots domstolens beslut.

Sverige följer inte längre lagstiftningen när det kommer till migranter. De utvisas inte av den socialdemokratiska regeringen trots domstolarnas beslut. Man hittar på en uppsjö skäl till att kriminella ska få stanna i Sverige.

Mest paradoxalt är att de imamer som Säpo tog i förvar som säkerhetshot inte bara släppts ut på svenska gator och torg igen, eftersom utvisningar inte verkställts. De kan nu delta i hatkampanjer mot Sverige i den muslimska världen. Regeringen utvisar inte utvisningsdömda därför att de kan få göra värnplikt i hemlandet… Hu så hemskt! Då är det bättre att svenska folket riskerar att utsättas för våld, resonerar socialdemokratin. Inget tycks viktigare än att skydda utländska medborgare från utvisning.

Ogiltigförklara alla ”verkställighetshinder”

Det är därför viktigt för en ny regering att se till att de som ska utvisas också blir utvisade. Här måste till nya tolkningar av ”verkställighetshinder” så att alla tvingas bort från svensk mark. Nu kan den dömde slippa utvisning genom att inte ta coronatest, därför att man riskerar att behöva göra militärtjänstgöring eller bli dömd enligt hemlandets praxis.

Alla dessa ”skäl” för att stoppa utvisning måste upphävas. Personerna ska inte få utgöra hot mot befolkningen i landet. Om internationella konventioner hindrar utvisning får de sättas i förvar, som förnyas varje halvår. Då är dörren öppen för dem att lämna landet, medan dörren in i Sverige är stängd.

Det gäller att finna vägar att upprätthålla svensk lag och förmå de dömda att förstå att de aldrig släpps in i Sverige igen. Här ska svenska lagar gälla och de som inte följer dem ska lämna landet.

Alla som döms till fängelse ska utvisas

Anders Ygeman vågar inte ens utvidga utvidgningarna till alla som döms till fängelse, utan det ska vara okej att dömas till sex månaders fängelse och få stanna.

Men han berör inte att vi domstolar som ibland inte dömer till utvisning därför att man anser att våldtäktsmän och andra brottslingar har ”anknytning” till Sverige. Dessa skäl till att undvika dom om utvisning måste också tas bort.

Domstolar ska inte kunna tycka synd om kriminella med utländskt medborgarskap. En ny regering måste i lagstiftningen slopa alla möjligheter att hänvisa till ”undantag” eftersom sådana har tendens att bli regel i domstolar.

Sverige måste sluta vara en fristad för kriminella som begår brott i landet.

*

Axplock på nyheter i Samtiden: Utvisningar verkställs inte – över 10.000 avvek bara 2021, Flertalet utvisningsdömda på fri fot i Sverige, Regeringen prioriterar inte utvisningar, Polisen prioriterar ner utlänningskontroller, Betydligt färre utvisas än vad regeringen sagt, Få med asylavslag lämnar Sverige, Kriminalvården: Utvisningsdömda släpps på fri fot, Sverige utvisar aldrig säkerhetshot, Utvisningsbeslut verkställs inte