En hatkampanj mot Sverige sprids över muslimska världen. Våldsbejakande islamistiska rörelser påstår att socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Enligt Säkerhetspolisen har kampanjerna intensifierats på senare tid.

Svenska myndigheter kidnappar barn från muslimska familjer, heter det i en omfattande desinformationskampanj på nätet som just nu riktas mot socialtjänsten. Och som dessutom har intensifierats.

– Ju mer detta sprids ökar potentialen för att någon gör något, säger terrorforskare Magnus Norell till TV4, och tillägger att hotbilden mot Sverige nu ökar.

Arabisktalande medier

Den falska informationen sprids av arabisktalande konton på sociala medier och kanaler med miljontals följare, rapporterar Sveriges Radio. I kommentarerna förekommer också hot och uppmaningar till terrordåd mot svenska myndigheter. De ursprungliga kontona är kopplade till våldsbejakande islamism.

Påverkanskampanjen började på Twitter i slutet av december i fjol, men tog fart i mitten av januari.

– Det man gör är att man har tagit ett antal olika videoklipp där den svenska socialtjänsten till exempel omhändertagit barn som man sedan klipper in i en kontext som att det här skulle vara riktat speciellt mot muslimer, säger Mikael Tofvesson, operativchef på Myndigheten för psykologiskt försvar till SR.

Kampanjerna strävar efter att nå muslimer globalt

– Som vi uppfattar det så försöker man nå muslimer även globalt med ett radikaliserande budskap om att det finns en offergrupp här och en förövare. Det kan vara för att förstärka en grupps självidentitet i en konflikt. Det kan vara för att skapa splittring i Sverige och det kan vara för att påverka myndighetsutövningen också, säger Tofvesson.

Det spekuleras i om kampanjen kan ha koppling till omhändertagandet av barn till svenska IS-kvinnor som återvänt till Sverige under senare tid.

– Det kan vi inte spekulera i. Men vi kan konstatera att det är ytterligare en faktor. Det finns olika aktörer som hakade på kampanjen när den växte, varav några uttryckt stöd för IS och antidemokratiska islamistiska rörelser. Det är inte orimligt att anta att några av dem har vägt in den frågan i det här, säger Mikael Tofvesson till SVT.