De allt högre priserna på el och diesel påverkat jordbruket negativt. Allt blir dyrare, som fraktpriser, foder och gödsel. Jordbrukets har inte kunnat höja priserna på sina olika produkter mot konsumenterna i samma takt.

Det finns en rad olika orosmoln inför 2022 för svenska jordbrukare. I en sammanställning över läget för svenskt jordbruk som Jordbruksverket har skickat till Näringsdepartementet framgår att branschen kan tappa en miljard i intäkter jämfört med 2021, om den negativa trenden fortsätter.

Elpriserna har enligt myndigheten påverkat de jordbrukare som odlar i växthus så pass att vissa överväger att lägga ned.

Det finns enligt Jordbruksverket inga tecken på att djur kommer att behöva nödslaktas, vilket skedde under 2018. Då handlade det om att det inte fanns tillräckligt med foder. Så ser läget inte ut nu. De höga priserna har däremot lett till att bönderna gått över från kraftfoder till så kallat grovfoder. Det betyder att djuren växer långsammare och inte får lika mycket hull.

Det finns också risk för att Sverige ökar konsumtionen av importerat kött i takt med att samhället öppnar upp och restaurangbesöken blir fler igen efter pandemin, rapporterar TT/SvD.