Vindkraftverk sänker värdet på fastigheter i närområdet med hundratusentals kronor. Idag får de ingen kompensation, som exempelvis boende får när en ny väg byggs. Det borde vindkraftsdrabbade hushåll också få, menar forskare.

Det byggs allt fler vindkraftverk i Sverige. Det totala antalet uppgick mot slutet av år 2020 till 4 333 stycken. Det är mer än en fördubbling från 1 655 stycken mot slutet av 2010.

KTH-forskare har undersökt hur byggande av vindkraftverk påverkar fastighetspriserna i Sverige. De har tittat på cirka 100 000 fastighetsförsäljningar och kommit fram till att närheten till vindkraftverk har ”ganska stor” ekonomisk påverkan.

20 procents prisfall

En bostad på upp till två kilometers avstånd från ett vindkraftverk kostar i snitt 20 procent mindre än en bostad på till exempel en mils avstånd, enligt studien. Intill nyare och större vindkraftverk är påverkan ännu större, enligt KTH-forskaren Mats Wilhelmsson, som är professor i fastighetsekonomi.

– Att priserna går ner kan vara en kombination av många olika saker. Man ser och hör vindkraftverken, men de påverkar också naturvärden och det blir barriäreffekter i skogen, säger han till Expressen (betalvägg).

Vindkraftsutbyggnaden får alltså stora lokala miljöförstörande effekter. Det som drabbas borde kompenseras, menar han.

Boende borde kompenseras

– Vi vill belysa att om de stora globala vinsterna är så stora, finns det alla möjligheter att kompensera dem som får stå för de lokala kostnaderna. Man borde fundera på hur en sådan kompensation kan se ut, och få med det i planeringen av var vindkraftverken ska ligga, säger Wilhelmsson.

De fastighetsägare som äger marken det byggs på får i dag ekonomisk kompensation men inte de som bor i närheten, om man inte äger mark i det så kallade vindupptagningsområdet.

– Men bygger vi en väg kompenseras de som bor nära. Det finns mekanismer som gör att det borde vara möjligt att kompensera även dem som bor nära vindkraft, säger Mats Wilhelmsson.

Vindkraftsplaner förstör livet för boende

Expressen har intervjuat ett par som plötsligt fick se sin fastighet i Smedjebacken halveras i värde – på grund av planerade vindkraftverk.

– Vi kan få snurrorna på en kilometers avstånd. Vi kan inte bo kvar om det blir verklighet.

– Jag är så trött på att vara så här förbannad som jag har varit sen jag fick reda på planerna. Jag har problem att finna ord, säger husägarna.