I Göteborg vill Miljöpartiet – som samarbetar med S på riksplanet och styr Stockholm med M – att barn ska användas för att bryta den segregation som politiken skapat. Kan det bli värre?

Segregation präglat hundratals stadsdelar i Sverige. Nya subkulturer växer fram som föraktar den svenska demokratin och rättsstaten, där man skjuter vilt på sina motståndare utan en tanke på konsekvenserna.

Och utvecklingen går obarmhärtigt åt fel håll. Detta medan de gamla partierna gör sina besvärjelser om att de nu – nu! – minsann ska vända utvecklingen och skapa integration. De har inte en susning om vad som behöver göras. Snacket om att ”lära sig svenska” och att ”börja jobba” har varit den magiska trollformeln i 30 år, utan att ha lyckats.

Kommande år kan vi räkna med att segregationen ökar kraftigt, vilket sker med matematisk säkerhet. Under 2010-talet har Sverige beviljat över 120.000 uppehållstillstånd per år, vilket kan jämföras med 43.000 uppehållstillstånd per år under 1990-talet. (Värst blir inte problemen med utlandsfödda, utan deras barn i andra generationen.) Segregationsproblemen kommer alltså att bli tre gånger större, om vi är snälla och räknar matematiskt. Internationella forskningen tyder dock på att ju större en diaspora blir i ett nytt land, desto svårare blir den att integrera. Kanske ökar segregationsproblemen fem-falt, tio-falt. Ingen vet.

Och det som är den historiska katastrofen är att inget av de partier som orsakat denna politiskt skapade situation har den minsta aning om hur man ska komma till rätta med de växande svårigheterna.

Den internationellt sett extremt stora invandringen är helt enkelt ofantligt mycket större än vad svenska politiker klarar av att hantera.

Drar de partier som är ansvariga för den allt värre segregationen slutsatsen att de har fel? Icke. De fortsätter kalla dem som kritiserar den förda politiken för att vara nazister och extremister.

Och vad är deras lösning? Jo, svenska barn ska offras på migrationspolitikens altare.

Karin Pleijel är Miljöpartiets kommunalråd i Göteborg, landets näst största stad. Hon har svaret: Infödda svenska föräldrar ska stimuleras att placera sina barn där de kan motverka segregationen. Om föräldrarna uppmuntras i grupp så kanske de inte blir lika oroliga. ”Det kan göras under öppet hus till exempel”, säger Pleijel. (GP 31/1).

Kommunalrådet tycks också, skriver Adam Cwejman i GP (1/2) ”anse att föräldrarna är medskyldiga: Hon vill ’få dem att fundera – hur bidrar jag till segregationen?’, som om integrationsproblemen berodde på att människor vill bo i en trygg stadsdel med en bra skola, snarare än på politiska beslut.”

Så illa ute är Sverige. Makthavarna har ställt till en oreda större än något landet utsatts för sedan krigstider, och deras lösning är att offra svenska barn på ännu ett fullskaligt experiment. Dessa svenska barn ska få betydligt sämre utbildning, utsattas för större risk att drabbas av våld och därmed offra hela sin framtid – därför att S, MP, V, C, L, KD och M har utsatt landet för en obeskrivlig påfrestning genom att tillämpa öppna gränser utan att på något som helst sätt förbereda landet på hur miljontals människor från främmande kulturer ska tas omhand.

Av BRÅ:s trygghetsbarometer vet vi att tryggheten kraftigt har försämrats för stora grupper, inte minst yngre kvinnor, som inte vågar gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde.

Ska BRÅ om några år få fråga hur rädd man är att bli ihjälskjuten när man ska handla mjölk?

Att använda svensktalande barn som kanonmat i migrationspolitikens namn är inget annat än ett totalt moralisk haveri.

För egen del är jag förundrad över att inte fler i väljarkåren ser vad det är som väntar dem och deras barn. Att de inte kraftigare tar avstånd från dem som är ansvariga för utvecklingen och fortfarande inte har några som helst lösningar på de allvarliga samhällsproblem man ställt till med – utan att svenska folket bett om det.