Flera medier låter nu Fredrik Reinfeldt uttala sig om Ukraina, men han bär som statsminister i åtta år betydande ansvar för att Sverige och västvärlden avrustade sina försvarsmakter och därmed öppnade för skurkstater att ta för sig.

Det är beklagligt att svenska medier inte ställer kritiska frågor till Fredrik Reinfeldt utan anlitar honom som något slags ”expert”. Få har haft så fel i försvars- och säkerhetspolitiken som Fredrik Reinfeldt.

Reinfeldt: Bara SD vill höja försvarsanslaget

I januari 2013 sa Reinfeldt inför flera journalister att han inte kan se att någon skulle vilja rikta ett militärt angrepp mot Sverige. Därför behöver ”vi inte ett territoriellt täckande försvar”, sade han och försvarade inriktningen till ett mindre insatsförsvar. Reinfeldt avslöjade vid pressträffen, som DN refererade, att inget Alliansparti – M, C, L, KD – haft en avvikande uppfattning om försvarsanslagen i regeringen.

”Fredrik Reinfeldt lade till att inget parti i riksdagen heller har föreslagit högre försvarsanslag, bortsett från SD”, skrev DN och fortsatte: ”Statsministern kallade försvaret för ett särintresse.”

– Det finns en lång rad myndighetschefer som berättar vad just deras verksamhet kan göra. I den politiska rollen, i en regeringsmakt, handlar det om att väga av olika intressen mot varandra. Det en vill ha påverkar också någon annan, sa Reinfeldt när han avvisade varningarna om ”enveckasförsvar”.

Dock: inte bara Reinfeldt del av problemet

Det är denna naiva hållning bland ledande politiker i Sverige och Europa under mer än 20 år som skapat förutsättningarna för Putin att starta krig mot ett grannland. Han riskerar inte att möta något trovärdigt militärt hot överhuvudtaget.

Att nu Reinfeldt får stå i medierna och låtsas vara kunnig i försvars- och säkerhetsfrågor är en del av det mörker som lagt sig över Euorpa. Reinfeldt är medskyldig till att västvärldens demokratier avhänt sig den försvarsmakt man behöver för att kunna värna sina egna värderingar.

Men tyvärr var ju inte Reinfeldt ensam. Göran Persson skriver själv i sin memoarbok att under hans tio år ”som statsminister har försvaret halverats.” I de försvarsbeslut som fattades under Perssons statsministertid var nedskärningarna inom försvarsmakten dramatiska.

Utvärdering av globala idealismens effekter

Analyser av utvecklingen kan inte starta på noll varje gång. Erfarenheterna av vad tidigare politiska beslut i närtid betytt för utvecklingen måste utvärderas. Annars lär vi oss ingenting av tidigare misstag.

Istället för att kommentera vad som händer nu, borde Fredrik Reinfeldt avkrävas svar på varför han hade en så nonchalant och oansvarig hållning till svensk försvars- och säkerhetspolitik under sin tid som statsminister.