Den mycket kraftiga explosionen i ett flerfamiljshus på Övre Husargatan i Göteborg i september förra året, orsakades förmodligen av bensinångor i källaren. En kvinna dödades av sina skador och hundratals fick evakueras från sina lägenheter.

Några spår av sprängmedel har inte hittats. Polisens bedömning är att det rör sig om en så kallad FAE, fuel air explosion. Det innebär att förångad brännbar vätska eller gas blandats med luft och sedan antänts. Och det är spår av bensin som polisen funnit.

– Det finns inga typiska detonationsskador varför bedömningen är att det inte skett någon detonation av sprängmedel på platsen, säger polisens utredningsledare Anders Jonasson i pressmeddelandet.

De omfattande tryck- och strukturskadorna samt spåren av motorbensin på platsen tyder på att det var motorbensin som förångats och sedan antänts. Hur ångorna antänts har inte kunnat klarläggas.

Tryckutvecklingen från explosionen har slagit ut vägg och dörrar från det aktuella utrymmet och sedan transporterats vidare i fastighetens korridorer och trapphus. Detta har orsakat omfattande skador på fastigheten, bland annat har flera lägenhetsdörrar skadats. De omfattande skadorna har medfört att fastighetens brandskyddsegenskaper satts ur spel. Kraftig värme och rök från branden har därav kunnat sprida sig i fastigheten och in i lägenheter. 

23 personer fördes till sjukhus efter händelsen. En kvinna som fick svåra brännskador dog senare på sjukhus.

Den person som på sannolika skäl misstänktes för gärningen anträffandes drunknad i Göta älv en vecka efter explosionen. Det spekulerades i att den misstänkte låg bakom händelsen som hämnd för att han vräkts från sin mors lägenhet i fastigheten.