Nu går vänstermedierna till stormande angrepp mot Jimmie Åkesson därför att han inte ställer upp på att välja en av två utländska politiker. Allt är ett skådespel som ska föra svenska folket bakom ljuset. Vänstermedia vill inte diskutera sakpolitik – därför att då vinner Sverigedemokraterna ökat stöd.

Det är synd att SVT:s ”30 minuter” faller för enkla knep istället för att ställa sina gäster mot väggen om den politik de faktiskt står för. När Anders Holmberg igår intervjuade Jimmie Åkesson hade han förmodligen inte hittat några faktiska, verkliga ställningstaganden som han kunde pressa Åkesson om. Därför valde han att plocka upp vänsterns billiga och antiintellektuella lek om ”vem väljer du, Putin eller Biden?”

Inga svaga punkter att ta upp

Det ju i sig ett gott betyg till Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Det finns inga svaga punkter, inga politiska luckor, inget velande mellan olika ståndpunkter eller inga ändrade taktiska manövrar som journalistiskt går att blottlägga.

Åkesson sitter inte i den sits som justitieminister Morgan Johansson befinner sig i när han var gäst i ”30 minuter” – att fullständigt ha bytt fot. Nu säger Morgan sig stå för den migrations- och kriminalpolitik han själv ansåg vara nazism för bara några år sedan. Hur det känns är en berättigad fråga.

När Åkesson och Sverigedemokraterna saknar sådana punkter att angripa, då väljer programledaren att istället hemfalla åt vänsterns buskis. Det är tråkigt att se.

Ingen hederligt syfte bakom frågan

Meningen med ”välj mellan dessa två personer” är densamma som med frågan ”har du slutat slå din fru?” Alltså att sätta dit den som intervjuas, vad den än svarar.

Att meningsmotståndare sysslar med sådant är inte konstigt. Socialdemokraterna vill inte diskutera sakfrågor i den kommande valrörelsen. Man vill för allt i världen inte diskutera migrationen eller kriminalitet, och varför utvecklingen ser ut som den gör.

Man avleder uppmärksamheten, som i ett trolleritrick, från seriösa frågor till triviala ämnen.

Från seriösa ämnen till påhittade

Det sorgliga är att journalister, även de som anser sig vara seriösa, spelar med i detta och låter samhällsdebatten avlägsnas från verkliga problem till påhittade. Det blir mer trams och gräl om image än om problem som betyder något för befolkningens vardag.

Journalister bidrar därmed till att väljarkåren hålls oinformerad om vad de olika partierna står för i sak. Alltså raka motsatsen till det som är journalistikens uppgift.

Åkesson har integritet

Man kan förvisso säga att tittarna kunde se att Jimmie Åkesson har integritet och inte spelar med i vänsterns politiska fars, så som Anders Holmberg gör. Åkesson låter sig inte manipuleras och styras av ovidkommande frågeställningar. Varför ska han ”välja” mellan två utländska politiker? Som Åkesson klargjorde hade han svarat på en sådan fråga under migrationskrisen och då valt den regeringschef (Viktor Orban) som vidtog åtgärder mot migrationsströmmarna, och för det fördömts av andra regeringschefer – som snart gjorde exakt samma sak som man just fördömt.

Detta Åkessons svar användes senare i helt andra sammanhang. Därför slutade han att välja mellan vilka två som än journalister krävde att han skulle välja mellan. Så ock i ”30 minuter”.

Antiintellektuella medier

Detta att Åkesson vägrar spela men använder nu vänstermedierna för att retoriskt fördöma och misstänkliggöra Sverigedemokraterna. Dagens Nyheter har på sin ledarsida en vidrig teckning där Åkesson kysser Putin. Det är osakligt, ohederligt, antiintellektuellt. Det är propaganda som brukar komma från diktaturer men som svenska medier nu tar till i panik.

Det är nämligen det enda svar medievänstern har mot Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson: Lögner och påhitt. Konstruerade motsättningar som saknar betydelse för svenskt samhällsliv. (Jo, Åkesson svarade att han föredrar USA:s statsskick framför Rysslands, demokrati före diktatur.)

Vänstern i politik och media har inga argument. De har inga egna idéer om vad Sverige behöver i dessa tider. De har bara hat mot de motståndare som fått rätt varje gång. Och som utmanar deras maktmonopol.

Väljarna ser igenom charaderna

Dessa vänsterkrafter har försökt använda alla möjliga ohederliga metoder för att stoppa Sverigedemokraternas framväxt. Allt från att nonchalera till att fördöma. Inget har hjälpt. Partiet har vuxit från 0,4 procent 1998 till 17,5 procent 2018. Trots smutskastning i tjugo år har partiet vuxit starkare än något annat parti i modern tid.

Skälet är att vänsteridéerna har misslyckats gruvligt. De öppna gränser som skulle bli paradiset håller på att förvandla Sverige till ett kriminellt helvete. Globalisering som skulle skapa guld och gröna skogar har visat sig, inte bara resultera i chockhöjda elpriser, ständigt höjda drivmedelspriser, utan hotar hela vår infrastruktur för elförsörjning, för byggande med cement och det småskaliga näringslivet.

Det går inte bra. Och det är vänsterliberalerna som haft makten och ställt till det.

Nu försöker man dölja detta genom att blåsa upp det triviala faktum att Åkesson inte väljer mellan två utländska ledare närhelst en journalist begär det. För att sedan försöka skämma ut honom för att inte göra som vänstermedia vill.

Jag är säker på att svenska folket är smartare än så.

*

PS. Glöm inte att Stefan Löfven (S) 2018 vägrade välja mellan Donald Trump och Vladimir Putin.

PPS. Även dåvarande språkröret i Isabella Lövin (MP) vägrade välja mellan dåvarande USA-president och Putin.