Oppositionspartierna vill förbjuda kusingifte. Detta som ett led i integrationsarbetet. Kusingifte är vanligt i Mellanöstern, men barn födda av kusiner som föräldrar innebär kraftigt ökade medicinska risker.

I medicinska tidskriften Lancet har studie presenterats som visar att risken för medfödda missbildningar ökar om fadern och modern är kusiner. Studien har gjorts mot bakgrund av att man i delar av Storbritannien sett ett högre antal medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med ursprung i Pakistan, där kusinäktenskap är relativt vanligt och socialt accepterat.

Däremot har det i Sverige länge varit tabu att kusiner ingår äktenskap. En hälsosamt tabu som borde upphöjas till lag. Men när oppositionspartierna föreslagit detta har justitieminister Morgan Johansson avfärdat ett sådant förbud med motivet att han inte vill reglera vuxna människors rätt att gifta sig med vem de vill.

Motverka klankulturens inavel

Men vuxna människors rätt att välja parter är redan kringskuret. Omyndiga och familjemedlemmar är redan förbjudna att ingå äktenskap. Ett förbudet mot kusingifte skulle ha en historisk förankring och starka medicinska skäl. Det borde ligga i alla partiers intresse att minska riskerna för de allvarliga hälsoproblem som förknippas med inavel. Om inte annat för att värna den offentliga sjukvården från långvariga utgifter. Det skulle vara en ganska liten frihetsinskränkning som skulle göra stor skillnad för en del individer.

Det skulle ge ett tydligt besked till migranter om hur riskfyllt det är att föda barn när man är så nära släktingar. Det skulle också slå fast att Sverige inte är – och inte ska bli – en klankultur där det är viktigt att hålla ägodelar och arv inom släkten.

Ett förbud skulle stärka arbetet mot heders- och klanstrukturer.

Står S för svenska värderingar?

Att S-regeringen inte vill vidta denna enkla lagstiftningsåtgärd väcker frågor. Vill S, bakom retorik om motsatsen, stödja Mellanösterns kulturella värderingar framför svenska? Är rösterna från klankulturens praktiker i svenska förorter så viktiga för S att man inte förmår göra det rätta? Annars borde stopp för kusingiften vara en av alla dessa stenar som Magdalena Andersson lovat vända på i kampen mot migrationens mörka sidor.

*

Artikeln publicerades först i The Conservative.