Medieprojektet Bulletin försätts i konkurs av Stockholms tingsrätt. Grunden är en konkursansökan från Pia Ribbhammar som inte fått tillbaka den miljon hon lånat ut till företaget.

KOMMENTAR. Stockholms tingsrätt har i dag den 18 februari 2022 försatt Bulletin AB i konkurs efter ansökan från en enskild borgenär. Tingsrätten har efter att konkursförhandling hållits i ärendet funnit att den ansökande borgenären har en fordran på Bulletin AB och att Bulletin AB är på obestånd, varför bolaget försätts i konkurs, skriver tingsrätten i sitt beslut.

Bulletins ägare har hävdat att Pia Ribbhammar givit pengar som gåva, men saknar gåvobrev som bevis. Enligt svensk rätt äger den utbetalande parten tillgångarna om inte mottagaren kan bevisa att det handlar om annat än lån.

Trist att initiativet inte lyckades

Det är inte förvånande att det nya medieprojektet Bulletin slutade så här. Men det är trist. Sverige behöver fler röster och aktörer på mediemarknaden som inte är vänster.

Själv har jag varit förvånad över varje steg på vägen. Redan lanseringen blev märklig då läckor över vilka kända krönikörer som skulle ha värvats innebar att ägarna hela tiden var på defensiven från start.

Och att man satsade så storskaligt från början var förvånande. Som ekonom vet jag att det är lätt att dra på sig kostnader, men mycket, mycket svårare att få intäkterna att växa. Därför måste man börja i liten skala och inte skapa ett skuldberg som gör att man kan faller ner och krossas finansiellt.

Det har också varit tydliga brister i beslutsstrukturen mellan ägare, styrelse, vd och ansvarig utgivare.

När jag tog över det mindre projektet Samtiden, denna nyhetssite, var mitt villkor att jag skulle vara inte bara chefredaktör utan också styrelse och ansvarig utgivare. Därmed klargjordes rollen gentemot ägaren, så att inga oklarheter skulle råda mellan ansvar för det dagliga redaktionsarbetet och finansiärernas mer långsiktiga och övergripande målsättning.

Den som vill ha makt över det dagliga arbetet måste också sätta sig på de funktioner som tar ansvar för hela det dagliga arbetet. Varken styrelse eller ägare kan gå in och styra när de har lust – för att sedan lämpa ansvaret i någon underlydandes knä. Det är inget gott ledarskap. Ansvar och befogenheter måste hänga ihop. Så tycks det inte blivit i Bulletin. Och då blir projektet omöjligt att styra för någon.

Sverige behöver fler medieinitiativ

Jag hoppas inte Bulletins fall ska avskräcka andra från att satsa på nya former av nyhetsförmedling och opinionsbildning. Sverige behöver som sagt fler röster som inte är vänster.