Nu reses krav på att Gävle-borna ska få säga sitt om planerad vindkraft. Detta sedan namninsamling om folkomröstning fått grannkommunen Söderhamn att säga nej.

I måndags beslutade fullmäktige i Söderhamn att säga nej till vindkraftsparken Storgrundet. Detta sedan Sverigedemokraterna samlat in 3.700 namn med krav på folkomröstning. Det fick S och C att i sista stund byta åsikt och röstade mot planerna.

Handlar om människors närmiljö

Sverigedemokraterna i Gävle vill nu att folket ska få säga sitt om den del av vindkraftsparken som ligger inom Gävle kommun. Man föreslår att folkomröstningen hålls på valdagen i september.

– Det här är en avgörande fråga för kommunen ur många aspekter, när det gäller påverkan på människors närmiljö, hälsa och på djur och natur. Det är även risk att fastighetrs värde påverkas negativt. Därför anser vi att medborgarna ska få ta ställning, säger oppositionsrådet Mattias Eriksson Falk (SD) till Gefle Dagblad.

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gävle stöder förslaget.